Metody i narządzia podejmowania decyzji

note /search

Agregacje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i narządzia podejmowania decyzji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Wykrywanie oszustw - przedsiębiorstwa zajmujące się obsługa płatności za pomocą kart kredytowych; informacje umożliwiają wykrycie powtarzających się schematów oszustw (na podstawie archiwalnych informacji w hurtowniach danych); wykorzystywa...

Teoria podejnomania decyzji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i narządzia podejmowania decyzji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1568

Decyzja - wybór jednego spośród rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania Teoria podejmowania decyzji - wypracowanie i dostosowanie dokładnych informacji , ich przetworzenie i przekazanie wyników do ośrodka decyzyjnego. Kierownicy będą kierować się nimi przy podejmowaniu rac...

Data Mining - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i narządzia podejmowania decyzji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

DM - Data Mining (eksploracja danych) Czynniki rozwoju DM: wzrost zbiorów danych; szeroki dostęp użytkowników do wiarygodnych danych; zwiększony dostęp do danych z intranetu i Int...

Rola czasu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i narządzia podejmowania decyzji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Elementy w DW: 1. Lojalność klienta 2. Odejście klienta (niewłaściwa dyscyplina wartości, zmiana okoliczności, złe doświadczenia, lepsza oferta) 3. Znajomość klienta 4. Segmentacja (grupowanie wg danych osobistych; grupowanie wg zachowania) Rola CZASU: umożliwia obserwację pewnych wzorców w czasie,...

Metody i narzędzia podjemowania decyzji - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i narządzia podejmowania decyzji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

METODY I NARZĘDZIA PODEJMOWANIA DECYZJI- WYKŁAD KOLOKWIUM gr. 2 1. Metodologia CRISP-DM w data miting jest procesem iteracyjnym i adaptacyjnym, w którym wyróżnia się: 4 etapy 6 etapów 5 etapów 7 etapów 2. Bezpośrednie stosowanie osiągnięć ...

Metody i narzędzia podjemowania decyzji - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i narządzia podejmowania decyzji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

METODY I NARZĘDZIA PODEJMOWANIA DECYZJI- WYKŁAD KOLOKWIUM 1. W zależności od liczby etapów opisu problemu decyzyjnego wyróżnia się modele: liniowe i nieliniowe jedno i wielo wymiarowe statyczne i dynamiczne z ksero wyk.6 (Klasyfikacja modeli decyzyjnych) deterministyczne i stochastyczne 2. Tabe...