metody i narzędzia podjemowania decyzji - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
metody i narzędzia podjemowania decyzji - kolokwium  - strona 1 metody i narzędzia podjemowania decyzji - kolokwium  - strona 2

Fragment notatki:

METODY I NARZĘDZIA PODEJMOWANIA DECYZJI- WYKŁAD KOLOKWIUM
1. W zależności od liczby etapów opisu problemu decyzyjnego wyróżnia się modele:
liniowe i nieliniowe
jedno i wielo wymiarowe
statyczne i dynamiczne z ksero wyk.6 (Klasyfikacja modeli decyzyjnych)
deterministyczne i stochastyczne 2. Tabela zawiera dla 50 klientów wariacje WS dla kategorii czynników Płeć=(F, M) i „posiadanie rodziny” Rodz.=( T,N) LK
Płeć
Rodz
WS
30
F
 
0,67
20
M
 
0,25
30
 
N
0,67
20
 
T
1,00
Wyznaczyć czynnik wraz z wartością ważonej wariancji, według którego nastąpi podział w węźle:
Płeć(0,4)
Rodz(0,8) wybiera się czynnik maksymalizujący, najwyższy
Płeć(0,5)
Rodz(0,4)
3. Przy organizacji nawigatora agregacji kolumny wyszczególnione w zapytaniu użytkownika są przechowywane w :
tabeli agregacji
tabeli mapa_kolumn
tabeli kolumny_hurtowni
4. Hurtownia danych (w tekście DW) w porównaniu z operacyjna bazą danych charakteryzuje się:
dużą stabilnością danych
dużą zmiennością danych
praktycznie żadną użytecznością danych do analiz
5. Czy jest wystarczający do braku możliwości podziału węzła warunek „jednowartościowości zmiennej celu” rekordów w węźle:
tak
nie
6. Jednoczesna analiza liczności zamówień i ilości zamawianych produktów jest niezbędna w odpowiedzi na pytanie o :
sezonowość sprzedaży produktu rok, kwartał, wielkość sprzedaży
tendencję nabywania szczególnej kategorii produktów tylko ilości zamawianych produktów
popularności zakupów produktów
regularności zakupów produktów tylko liczba zakupów
7. W modelu danym DW uwzględniającym zmiany w czasie stałe są !!! następujące dane klienta:
zawód
data urodzenia
stan cywilny zmienne są jeszcze: dochód, hobby, info dotyczące dzieci..
płeć jeszcze stałe są: tytuł, nazwisko, nr telefonu
8. W DW wymiarami są!!!: produkt
wydatek
sprzedaż jeszcze czas i klient
obszar
9. Utworzenie schematu „płatka śniegu” DW z reguły wymaga:


(…)

…. Największa wypłata spośród najmniejszych wypłat w tabeli stanów natury wskazuje na optymalny wariant decyzji w metodzie:
średniej
ważonej użyteczności Walda najlepsza wypłata z najgorszych wypłat
Hurwitza najlepsza wypłata ze wszystkich możliwych
15. Księgowy przez fakt sprzedaży rozumie z reguły:
otrzymania polecenia wysłania zamówienia kierownik magazynu
złożenia zamówienia przez klienta sprzedawca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz