Teoria konstrukcji podziemnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria konstrukcji podziemnych - strona 1 Teoria konstrukcji podziemnych - strona 2

Fragment notatki:

Teoria konstrukcji podziemnych
Rozpatrując układ konstrukcyjny: obudowa-górotwór musimy korzystać z dwóch działów mechaniki — mechaniki budowli i mechaniki górotworu - z wyraźnym wskazaniem na ten dział, w którym tkwią bardziej wiarygod­ne możliwości określenia stanu wytężenia obudowy. Bardziej jednoznacznie można określić właściwości i pracę statyczną obudowy, jako elementu ciągłego pracującego w stanie przed zniszczeniem, niż górotworu zwykle naruszonego osłabieniami bądź nie-ciągłościami. Obliczenia układu będą więc formułowane w konwencji sił wypadkowych lub rozłożonych z uwzględnieniem uproszczeń wynikających z metod mechaniki bu­dowli (konstrukcji prętowych) i wytrzymałości materiałów. Celem tych obliczeń ma być ocena nośności układu obudowa-górotwór w warunkach optymalnej współpracy obudowy z górotworem.
W ramach teorii konstrukcji podziemnych należy rozwiązać następujące problemy techniczne:
• przebieg współpracy obudowy z górotworem,
• kształtowanie się ciśnienia górotworu na obudowę w procesie przemieszczenia układu obudowa-górotwór,
» ocena globalnych i lokalnych właściwości górotworu,
• wyznaczenie sił wewnętrznych i określenie nośności konstrukcji podziemnych,
• optymalizacja układu konstrukcyjnego obudowa-górotwór w sensie maksymali­zacji jego bezpieczeństwa i minimalizacji kosztów realizacji budowli podziemnych.
Podział budowli podziemnych. W ogólnym podziale budowli podziemnych na ko­mory i tunele szczególną uwagę poświęcono tunelom jako klasycznym przykładom bu­downictwa podziemnego. Oprócz budowli podstawowych budownictwo podziemne zajmuje się także budowlami pomocniczymi. Są to obiekty liniowe: orientowane pionowo i zwane szybami oraz małe obiekty ukierunkowane na orientację poziomą (do 15 nr2 w przekroju poprzecznym) zwane sztolniami. Wszystkie obiekty budownictwa podziemnego wykonuje się według określonej metody i można je z tego względu podzie­lić na:
* wykonywane metodami górniczymi,
* drążone metodą tarczową,
* posadowione metodami odkrywkowymi,
* realizowane metodami specjalnymi.
Podział ten ułatwia przyporządkowanie projektowanej budowli podziemnej do re­alnych warunków jej realizacji. Jest to jedna z ważniejszych cech budownictwa podziem­nego. Projekt techniczny budowli, zwłaszcza jej konstrukcji, musi uwzględniać możli­wości jej wykonania w konkretnych warunkach geotechnicznych.
Tunel jest budowlą inżynieryjną, najczęściej typu komunikacyjnego zlokalizowaną pod przeszkodą. Jego odpowiednikiem jest most, wiadukt bądź wykop, nasyp pokonu­jący przeszkodę jako budowla naziemna. Przeszkodami, pod którymi wykonuje się tu­nele są strome wzniesienia, zwłaszcza górskie, akweny (rzeki, cieśniny) oraz gęsto za­budowane lub intensywnie uzbrojone urządzeniami inżynieryjnymi tereny miejskie i przemysłowe.

(…)

… mogą służyć, tunele dzie­li się na cztery grupy:
• komunikacyjne z różnymi rodzajami transportu,
• hydrotecnrriczne na potrzeby elektrowni wodnych i zaopatrzenia miast lub zakła­dów przemysłowych w wodę,
• komunalne związane z gospodarką miejską (kanalizacją, instalacjami mżynieryj-nymi itp.),
•przemysłowe przeznaczone dla transportu, wentylacji i odwodnienia w kopalniach i innych obiektach przemysłowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz