Teoria idoli Bacona, Zagadnienie mitów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria idoli Bacona, Zagadnienie mitów - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Teoria idoli Bacona.
Idole - z języka greckiego straszydła, zjawy pojawiające się naszemu rozumowi, to inaczej błędy ludzkiego rozumu (współcześnie nazywane zabobonami lub mitami). Bacon wprowadził termin „idole” do filozofii w XVII w. Wyodrębnił 4 rodzaje idoli: - idole jaskini - błędy rozumu o charakterze indywidualnym (każdy żyje w jaskini tzn. w swoim domu rodzinnym; wzrastając we własnej jaskini każdy z nas nasiąka poglądami z tej jaskini; czasami długo uważamy, że poglądy z jaskini są prawidłowe, bo nie kontaktujemy się z innymi ludźmi, a gdy ten kontakt następuje to jest on źródłem uprzedzeń myślowych. Każdy ma okres buntu wobec poglądów z jaskini, lecz ten bunt jest mało twórczy gdyż nadal znamy niewiele innych poglądów. Z idoli jaskini człowiek wychodzi całe życie, z niektórymi się rozstaje). - idole plemienne - błędy wynikające ze wspólnotowości (mają źródło w naszych ludzkich właściwościach. Każdy człowiek ma potrzebę bezpieczeństwa - z tego powodu często upatruje się prawidłowości, tam gdzie one nie zachodzą. W rzeczywistości panuje chaos, w którym my nie możemy i nie mamy prawa się znaleźć. Idole plemienne można ograniczać poprzez rozwój krytycznego myślenia)
- idole rynku - to błędy rozumu mające źródło w języku (Powstają ponieważ nie używa się dokładnie zdefiniowanych słów. Obie strony inaczej rozumieją to słowo i z tego wynika spór - nieprecyzyjne używanie języka. Używa się pojęć, które nie mają desygnatów, tworzy się takie pojęcia)
- idole teatru (wiele błędów naszego rozumu wynika stąd, że nie jesteśmy dostatecznie krytyczni wobec poglądów przekazywanych nam na mocy tradycji. Świadomość długości trwania poglądów działa obezwładniająco na rozum człowieka)
Zagadnienie mitów.
Ernest Cassirer (neokantysta): Rozstrzygnięcie problemów społ.-gosp.-polit. W poszczególnych państwach jest trudne ze wzg. Na istnienie myślenia mitycznego. W naukach przyrodniczych - myślenie racjonalne, a w dziedzinie praktycznej - myślenie mityczne. Antropologowie wiążą mity z pierwotną bezmyślnością i niewiedzą. U wielu psychiatrów mity to zjawisko neurotyczne. Różnica między myśleniem mitycznym a neurotycznym! W mitach dochodzą do głosu rezultaty przemyśleń intelektualnych oraz uczucia ( sfera emocjonalno-wolitywna). Mity są symbolami tych uczuć, bowiem dochodzą w nich do głosu ludzkie instynkty, nadzieje i obawy, a przede wszystkim obawa przed śmiercią. W dziedzinie polityczno-społecznej nie została nakreślona wyraźna granica między mitem a racjonalną wiedzą, co spowodowało niepokojący rezultat: to nie filozofia kieruje myślą polityczną, lecz stara się uzasadnić aktualnie panujące poglądy polityczne!!! Mity współczesne są szczególnie niebezpieczne, bowiem posługują się osiągnięciami naukowymi, a w tym cywilizacyjnymi. Niebezpieczeństwo myślenia mitycznego wiąże się w konsekwencji z tym, że wszyscy w społeczeństwie myślą jednakowo, na rozkaz. Nadużywa się sloganów. Oddziaływanie mitów powoduje, że obywatele mniej wierzą we własne siły i w swój krytyczny racjonalny osąd.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz