Teoria angażowania środków finansowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria angażowania środków finansowych-opracowanie - strona 1 Teoria angażowania środków finansowych-opracowanie - strona 2 Teoria angażowania środków finansowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Teoria angażowania środków finansowych
Teoria ta koncentruje się na tym, co prowadzi do zmian w sposobie organizacji i funkcjonowania mediów (np. zmiana zawartości programu, zmiana formatu, zakup jednostki medialnej, fuzje) Czynnikami, które wpływają na kształt ofert i zachowanie firm medialnych są rynek mediów i konkurencja Content-user-competition
Renta strukturalna Renta strukturalna to marginalna korzyść osiągana przez firmę, a więc pewien pożytek
wynikający ze sprawowania dodatkowej władzy nad rynkiem.
Fuzje i joint ventures to pośrednie dowody potwierdzające dążenie firm medialnych do
osiągnięcia renty strukturalnej.
Wąskie gardło
w ekonomii określenie dysproporcji powstającej w procesie produkcji w wyniku wzajemnego niedostosowania ilości (wielkości) czynników produkcji. Fuzje i przejęcia: połączenia poziome
Połączenia poziome - dotyczą firm działających na tym samym obszarze w łańcuchu wartości lub w tej samej branży, w celu poszerzenia udziału rynkowego, racjonalizacji wykorzystania zasobów i osiągnięcia korzyści skali; firmy o podobnym profilu działalności mogą łączyć np. funkcje menedżerskie, zadania związane z promocją, marketingiem, sprzedażą, reklamą, administrowaniem, itp., mogą też zwiększać specjalizację pracy w ramach bardziej
rozbudowanej struktury.
Fuzje i przejęcia: połączenia pionowe
Połączenia pionowe - związane są z opanowywaniem w ramach jednej struktury
poszczególnych ogniw łańcucha wartości w taki sposób, aby przy udziale kontroli ze strony
zarządu firmy zachodziły wszystkie fazy szeroko rozumianej produkcji medialnej; podstawową zaletą tej formy integracji jest ograniczanie kosztów transakcji oraz zwiększanie stopnia kontroli wszystkich operacji realizowanych w związku z działalnością w określonej branży.
Fuzje i przejęcia: połączenia boczne
Połączenia boczne - zachodzą w przypadku firm, które decydują się rozszerzyć swoją działalność o zupełnie nowe produkty i usługi; w tym zakresie istnieje bardzo wiele możliwych związków, które mogą zachodzić zarówno pomiędzy firmami działającymi w
branżach medialnych, jak i między nimi a tymi, dla których jest to zupełnie nowy obszar aktywności; jest to typowa strategia dywersyfikacji, której przesłanką jest przekonanie, że wahania koniunktury łatwiej jest znosić jeśli działa się w wielu branżach.
Strategie firm medialnych
Strategia postępowania zgodnie z zasadą głównego nurtu (mainstream) - podjęcie przez
firmę działań zgodnych z tendencjami występującymi na rynku


(…)

… (i na odwrót), a rosnący popyt na dobra kultury miał przekładać się na sprzedaż sprzętu hi-fi, magnetowidów, etc. …
… wieloproduktowe mogą osiągnąć znaczne korzyści skali produkując wiele produktów medialnych jednocześnie. Jednocześnie jako problematyczny przykład podaje się pozycje agencji prasowych, które często potrafią całkowicie zdominować rynek dostaw treści do mediów. Jeśli wszystkie informacje pochodzą z jednej agencji prasowej o dominującej pozycji, trudno o pluralizm.
Korzyści zakresu
Korzyści zakresu występują…
… zgodnych z tendencjami występującymi na rynku
Strategia „w górę rzeki” (upstream) - dążenie do posiadania lub kontroli pewnych zasobów o
podstawowym znaczeniu dla wykonywania działalności.
Strategia „w dół rzeki” (downstream) - podjęcie kroków zmierzających do zwiększenia wpływu na rynek, np. poprzez nabycie firm zajmujących się podobną działalnością.
Strategia „up-scale” - dążenie do oferowania większej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz