Techniki oceny funkcjonowania komórek - metody izolacji komórek - wyklad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki oceny funkcjonowania komórek - metody izolacji komórek - wyklad - strona 1 Techniki oceny funkcjonowania komórek - metody izolacji komórek - wyklad - strona 2

Fragment notatki:

METODY IZOLACJI KOMÓREK
metody izolacji komórek pozwalają otrzymać komórki immunologicznie czynne z płynów ustrojowych i tkanek litych do szeroko prowadzonych badań w warunkach in vitro przy użyciu technik immunologii komórkowej; techniki te pozwalają scharakteryzować poszczególne populacje komórek oraz określić ich stan czynnościowy
źródłem komórek może być wiele narządów i tkanek, ale najczęściej uzyskuje się je z krwi obwodowej oraz z litych skupisk komórek limfoidalnych, jak węzły chłonne czy migdałki - do badań najczęściej izoluje się limfocyty T, limfocyty B, monocyty, granulocyty i komórki NK
wstępny etap otrzymywania zawiesiny komórkowej z płynów ustrojowych, np. z krwi obwodowej polega na pobraniu krwi obwodowej na heparynę, cytrynian sodu lub EDTA (wersenian sodu) w celu zapobieżenia krzepnięciu, a następnie poddaniu procesowi sedymentacji erytrocytów; uzyskany nadsącz zawiera limfocyty, monocyty i granulocyty (czasem niewielką domieszkę erytrocytów)
wstępny etap izolacji komórek immunologicznie czynnych z tkanek litych polega na uwolnieniu tychże komórek ze zrębu łącznotkankowego; w tym celu tkankę rozdrabnia się mechanicznie na małe fragmenty, a następnie skrawki tkanki trawi się za pomocą enzymów (w zależności od rodzaju tkanki stosuje się różne enzymy - kolagenazę, pronazę, DNA-zę - w różnych stężeniach); po trawieniu zawiesinę komórek oddziela się od fragmentów tkanki przesiewając przez odpowiednie sita lub filtry
izolację wstępną prowadzi się w starannie dobranych warunkach:
skład jonowy środowiska
pH środowiska
obecność substancji stabilizujących błonę komórkową
temperatura
czas trwania izolacji
po etapie wstępnym izolacji należy ocenić otrzymaną zawiesinę komórkową:
obejrzeć otrzymane komórki pod mikroskopem i określić rodzaj otrzymanych komórek oraz udział procentowy każdej z populacji (po wybarwieniu barwnikiem May-Grunwald Giemza)
ocenić żywotność komórek po wybarwieniu barwnikiem przyżyciowym (błękit trypanu, eozyna, zieleń lizaminowa); komórki żywe nie chłoną barwnika, a komórki martwe wybarwiają się
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz