Szulakiewicz

Filozofia grecka a chrześcijaństwo-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1393

. Filozofia grecka a chrześcijaństwo Poglądy chrześcijan były wyznaczone przez wiarę (to ich odróżniało od Greków), ale potrzebowały wyjaśnienia i sformułowania pojęciowego. Pojęcia czerpano głównie z filozofii greckiej, gdyż tam były najdoskonalsze. W okresie rozpoczynającym chrześcijaństwo pojęci...

Filozofia pracy-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

. Filozofia pracy Marksa Filozofia Marksa to nie to samo, co poglądy i działalność polityków nazywających się marksistami. Marks wiele zawdzięczał Heglowi - przejął od niego dialektyczny sposób rozumowania oraz przekonanie o zasadniczej roli pracy w procesie doskonalenia się człowieka i świata. Odrz...

Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

. Filozoficzna szkoła Lwowsko-Waszawska: Szkoła filozoficzna formująca się przed I wojną światową we Lwowie wokół Kazimierza Twardowskiego, a ukształtowana w okresie międzywojennym. Grupowała logików i filozofów, do których należeli z...

Immaterializm Berkeleya-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

Immaterializm Berkeleya: Krótki wstęp: George Berkeley zafascynowany początkowo empiryzmem Johna Locke'a zauważył pewną lukę. Lock mówił, że w umysłach ludzi powstają „idee proste”,...

Intelektualizm etyczny Sokratesa-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1134

Intelektualizm etyczny Sokratesa: Sokrates (469-399) był człowiekiem, w którym myśliciel w nierozerwalny sposób zespolił się z działaczem. Całkowicie poświęcił się działalności naukowej i nauczycielskiej. Poglądy etyczne Sokratesa d...

Krytyka chrześcijaństwa w filozofii Nietzschego-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2072

. KRYTYKA CHRZEŚCIJAŃSTWA W FILOZOFII NIETZSCHEGO - wszystkie pozytywne uczucia w potocznej moralności chrześcijańskiej - gotowość niesienia pomocy, bezinteresowność, miłość itd. - w rzeczywistości są ukrytą żądzą zemsty; - w jaki sposób nastąpiło odwrócenie? → państwo zostało narzucone słabym prz...

I sem Postawa apollińska i dionizyjska w filozofii Nietzschego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1183

. Postawa apollińska i dionizyjska w filozofii Nietzschego. W okresie tym (tj. wokresie pisania "Narodzin tragedii") Nietzsche stworzył koncepcje przeciwstawnych sił, konstytuujących wszelką twórczość artystyczną. W pierwszych swych pracach Nietzsche przeciwstawił sobie dwie postawy czło...

I sem Poszukiwanie podstaw humanistyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Dilthey: Wystąpił z dwiema tezami : 1. nauki humanistyczne są prawdziwymi naukami; ale 2. są od przyrodniczych odmienne. Przeprowadził dokładna analizę nauk humanistycznych. Według niego odrębność nauk humanistycznych od [przyrodnicz...