Sztuka starożytna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sztuka starożytna - wykład - strona 1 Sztuka starożytna - wykład - strona 2 Sztuka starożytna - wykład - strona 3

Fragment notatki:


29,11,08 - ten ostatni wykład jest trochę chaotyczny bo nie mogę rozczytać połowy z tego co zapisałam. Zmiana konwencji przedstawiania twarzy rzeźby greckiej
Odmiana kory - peplokora? Peplofora? Konwencjonalność twarzy, dziwny sposób przedstawiania oczu = wydłużone, powiększone, kreskowe.
Od 6 wieku w przedstawieniach człowieka dominuje uśmiech archaiczny. Dekoracyjny sposób traktowania włosów, w późnym archaiku rzadziej opracowywane.
Konwencja powiększonych ust??”
Polichromowano włosy, brody, odgrywa istotną rolę.
Włosy kobiece malowano na rudo-żółto, czasem czerwień, czerń lub granat
Kory - elementy stroju - hitony, himationy polichromowano, czasami malowano na nich ornamentykę.
Rzeźba - grupa jeźdźca z Pampin Coraz bardziej dekoracyjny sposób opracowywania włosów.
Im większa dekoracyjność rzeźby tym była cenniejsza.
Uśmiecha archaiczny pojawia się niezależnie od przedstawienia, umierający wojownicy też go mają.
W okresie klasycznym - Sty surowy 480-450
Tympanon zeusa olimpijskiego
Proces odchodzenia od uśmiechu archaicznego, w 5 wieku twarze są już idealizowane, pozbawione emocji. Widac to szczególnie u Myrona i kalamisa??
Etos - brak emocji, idealizacja
Patos - emocje
Pod koniec epoki klasycznej pojawiają się ponownie, u Kallimacha, lizyna i Skopasa.
Silnie akcentowane w okresie hellenistycznym - grupa Laokoona
Głowa Dionizosa
Tympanony
Często rzeźby pełne
U Ateny afai?? - dynamika
Zasada frontalna - ujmowania frontalnego
Aż do Lizyna obowiązuje frontalizm
Czytelny okład ciała i gest
Dyskobol również był przeznaczony do oglądania z jednej strony - tej z której znajdował się dysk.
Wiele rzeźb antycznych było pierwotnie ustawionych na kolumnach.
Pozorne odejście od obrotowości w III fazie epoki hellenistycznej 120-30 r pne
Łucznik ze wschodniego tympanonu Ateny atelli?? Rzeźby zatrzymywano jakby w ruchu. Ujecie pomiędzy jedna faza ruchu a drugą.
Zachodni tympanon Zeusa w Olimpii????? Scena centauromachi
Zagęszcza się ilość postaci i jest ich coraz więcej.
Mało postaci w duchu, ale sceny walk są dynamiczne.
Wschodni i Zachodni tympanon Partenonu ateńskiego
Postacie zdwaja się wychodzić poza granice tympanonu.
Atena Partenos Fidiasza nie była posągiem kultowym
To co znamy w tej chwili to w większości kopie rzeźb greckich wykonane w INNYCH TECHNIAKCH niż oryginały.
Fidiasz tworzył głównie w chryzelefantynie
My zwykle znamy kopie marmurowe i kamienne


(…)

… kolistym stosowana w najróżniejszych budowlach. Oprócz funkcji architektonicznych pełniła także rolę ozdobną. Składała się z części górnej (głowica, kapitel), części środkowej (trzon), która niekiedy ustawiona była bezpośrednio na podłożu, lecz często wsparta na części dolnej (baza). Kolumny wykonywano w Grecji z kamienia lub drewna (te ostatnie nie zachowały się do naszych czasów). Niekiedy, zwłaszcza w epokach wcześniejszych, stosowano techniki kombinowane, to znaczy trzon wykonywano z drewna, a kapitel i bazę z kamienia. W architekturze greckiej wyróżniamy kapitele kilku typów w zależności od stosowanego porządku architektonicznego. Najważniejsze z nich to kapitele doryckie, jońskie i korynckie. Kamienne trzony kolumn były gładkie lub też ozdobione pionowymi żłobkami biegnącymi wzdłuż całego trzonu…
…. "zasadą tryglifu" (tryglif). Wbrew nazwie, styl dorycki nie był stosowany ani jedynie, ani głównie na terenach zamieszkanych przez grecki szczep Dorów. Budowle w tym stylu (głównie świątynie) odnajdujemy na całym obszarze wpływów greckiej cywilizacji. Odmianą porządku doryckiego był tzw. porządek toskański, spotykany przede wszystkim w Italii. Tam też (oraz na Sycylii) zachowały się bardzo interesujące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz