SZKOLNICTWO ELEMENTARNE W I POŁOWIE XIX WIEKU- pedagogika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4081
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SZKOLNICTWO ELEMENTARNE W I POŁOWIE XIX WIEKU- pedagogika - strona 1 SZKOLNICTWO ELEMENTARNE W I POŁOWIE XIX WIEKU- pedagogika - strona 2 SZKOLNICTWO ELEMENTARNE W I POŁOWIE XIX WIEKU- pedagogika - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie z historii pedagogiki na 4 strony w formacie doc. Tytuł pracy Szkolnictwo elementarne w I połowie XIX wieku - system monitorialny Bella-Lancastera. W treści notatki z pedagogiki można natrafić przykładowo na następujące zagadnienia: Rozwój szkolnictwa na początku XIX wieku, powszechna edukacja, rewolucja, racjonalizm, oświecenie, szkoły wyznaniowe, szkoły elitarne, Jan Henryk Pestalozzi, Andrew Bell, Joseph Lancaster, metoda poglądowa Pestalozziego, system monitorialny, budżet na cele oświatowe, Tajna Rada Królewska, Komisja Edukacyjna, szkolnictwo elementarne we Francji, ustawa oświatowa Falloux, 1850, edukacja obowiązkowa, edukacja elementarna, edukacja w Prusach, edukacja w Rosji, reformy oświatowe w Stanach Zjednoczonych, germanizacja w zaborze pruskim, Stanisław Potocki, Stanisław Staszic, szkoły elementarne dla Żydów, Stanisław Grabowski, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe.

Agnieszka Kwiecień
Pedagogika; Służby Społeczne w Unii Europejskiej
Rok I, semestr I
SZKOLNICTWO ELEMENTARNE W I POŁOWIE XIX WIEKU
System monitorialny Bella-Lancastera
Rozwój szkolnictwa na początku XIX wieku był mocno zdeterminowany przez cały wiek XVIII z jego hasłami racjonalizmu i oświecenia. Wielki wpływ na idee osiemnastowiecznej oświaty, szczególnie po 1830 roku, wywarła rewolucja francuska i głoszony przez nią postulat powszechnej publicznej oświaty ludowej. Francuscy rewolucjoniści jako pierwsi głosili potrzebę powszechnej edukacji, choć kontrrewolucyjna burżuazja, która rewolucję stłamsiła, obrała odwrotny kierunek w myśleniu o szkolnictwie. Pod koniec XVIII wieku odstąpiono, zwłaszcza we Francji i Anglii, od bezpłatnego i obowiązkowego nauczania podstawowego na rzecz idei szkoły elitarnej i wyznaniowej. U progu XIX wieku w europejskiej myśli na temat oświaty elementarnej pojawiły się dwa kluczowe stanowiska. Autorem pierwszego byli dwaj Anglicy, Andrew Bell i Joseph Lancaster. Drugi kierunek wcielania w życie powszechnego szkolnictwa elementarnego zapoczątkował Jan Henryk Pestalozzi w Szwajcarii. Jego poglądy na temat oświaty, opublikowane w formie listów w książce Jak Gertruda uczy swoje dzieci, miały wielu kontynuatorów w europejskiej pedagogice XIX wieku, m.in. Adolfa Diesterwega (kwestia kształcenia nauczycieli) i Fryderyka Froebla (kwestia wychowania przedszkolnego). Zwłaszcza metoda poglądowa Pestalozziego, która dała początek tzw. nauce o rzeczach, odegrała znaczną rolę w nauczaniu elementarnym w XIX wieku.
Anglicy Bell i Lancaster byli autorami tzw. systemu monitorialnego w szkolnictwie podstawowym. Potrzeba stworzenia owego systemu wynikała po pierwsze z idei umasowienia nauczania początkowego, po drugie z braku środków finansowych na rozbudowę oświaty świeckiej na poziomie elementarnym — w Anglii dopiero w 1833 roku wydzielono niewielką część z budżetu państwa na cele oświatowe. Pod koniec XVII wieku Bell wprowadził system monitorialny w angielskiej szkole dla sierot w Madrasie. Na początku XIX wieku Bell i Lancaster niezależnie od siebie zaczęli tworzyć system małych szkół dla dzieci ubogich w Anglii. Przedsięwzięcie było ekonomiczne i dość powszechne, dzięki systemowi monitorialnemu, jaki Bell i Lancaster propagowali. System ten wykorzystywał metodę wzajemnego nauczania, wedle której starsi uczniowie (monitorowie), przeszkoleni uprzednio przez nauczyciela, nauczali z kolei uczniów młodszych. W ten sposób z pomocą jednego nauczyciela i kilku podręczników uczono jednocześnie duże grupy dzieci. Nauczyciel w systemie mon

(…)

…. Powołane w owym czasie Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych opracowywało m.in. podręczniki dla „szkół miejskich i wiejskich elementarnych”. W skład Towarzystwa wchodził m.in. Konstanty Wolski, który po raz pierwszy opracował i w swoich podręcznikach wprowadził metodę słuchowego rozróżniania wyrazów, co dało początek fonetyce i fonologii. Sejm z 1818 roku, a także car i książę Konstanty, poparli system…
… na szkoły, w wyniku czego zamknięto wiele szkół wiejskich.
Po upadku powstania listopadowego w szkolnictwie na terenie zaboru rosyjskiego nastąpiła silna rusyfikacja, a w 1851 zniesiono obowiązek szkolnictwa na poziomie elementarnym. Regres w oświacie, spowodowany przez te czynniki, pogłębił się jeszcze po upadku powstania styczniowego.
Źródła:
HISTORIA WYCHOWANIA ; Stefan Wołoszyn, Część I HISTORIA…
… materiału, którą trzeba było „podać dalej”. Jakkolwiek system monitorialny był jakąś (na ówczesne warunki) metodą upowszechniania szkolnictwa elementarnego i przyjął się w wielu krajach europejskich i Ameryce w latach 1815-1830, z czasem jednak zaniechano go ze względu na częsty efekt wtórnego analfabetyzmu. Ponadto szkółki zakładane przez Bella, Lancastera i ich kontynuatorów miały międzywyznaniowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz