Szkoła prawa natury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła prawa natury - strona 1 Szkoła prawa natury - strona 2 Szkoła prawa natury - strona 3

Fragment notatki:

SZKOŁA PRAWA NATURY Uporczywe próby społecznej i politycznej emancypacji mieszczaństwa w Europie Zachodniej
- pozycja społeczna rośnie - intensyfikacja wytwórczości i handlu
- wielkie odkrycia geograficzne XVI w.
- Niderlandy
- realizm polityczny - podmiot polityczny tam gdzie można coś osiągnąć
- Anglia - „rewolucja angielska” - mieszczaństwo wraz z innymi warstwami przeciwstawia się praktykom
absolutystycznym
- Francja - mieszczaństwo wspiera absolutyzm - merkantylizm, kolonializm
Epoka nauk ścisłych
- Galileusz, Kartezjusz, Newton
- królową nauk jest matematyka, nie teologia
- fascynacja wiedzą pewną - pewniki matematyczne nie ulegają podważeniom ludzkiego rozumu
- kult wiedzy pewnej i uniwersalnej - matematyka jest niezmienna dla każdego
- niezależna od kultury, historii, religii
Natura ludzka uzewnętrznieniem ładu regulowanego prawami natury
- w średniowieczu prawo natury wynika woli bożej (Ockham - tradycja woluntarystyczna) lub z ? (św. Tomasz)
- pojawia się mnóstwo ludów nie znających chrześcijaństwa - postulat oddzielenia prawa natury od religii
- większość myślicieli postulujących to chrześcijanie, ale szukaj wiedzy pewnej i uniwersalnej, akceptowanej dla każdego jak
aksjomaty matematyczne
- prawo natury równie proste i oczywiste co arytmetyka Hugo de Groot (Grocjusz) - XVI/XVII w., kupieckie środowisko Niderlandów, prawnik
- konflikty polityczne, ucieka do Francji
- ojciec nowożytnego prawa międzynarodowego
- „O prawie wojny i pokoju”, „O wolności mórz”
- zajmował się relacjami między państwami które nie mały wspólnych norm
- jego poglądy ukształtowały się w ścisłym związku z walką, jaką holenderskie mieszczaństwo prowadziło o prawa gospodarcze i
polityczne - jego postulaty polityczne były podporządkowane postulatom ekonomicznym
Normy życia razem które nie wynikają z partykularnej kultury, religii
- należy bezsprzecznie przestać wyprowadzać prawa natury z Biblii
- przekaz biblijny jest istotny, ale trudny w interpretacji (różne interpretacje wśród chrześcijan)
- Grocjusz nie był ateistą
- oddzielenie prawa natury - poznanie fundamenty wiedzy pewnej niezależnie od przekonań religijnych
- treść prawa natury jest niezależna od woli Boga - czy jest możliwe, by Bóg sprawił, że 2+2 nie jest 4?
Nikczemnik który zakłada, że Bóg nie istnieje - i tak podlega prawom wspólnym dla wszystkich.
Prawo natury wyprowadzać z podstawowego i fundamentalnego źródła - z natury ludzkiej
- trzeba obserwować człowieka i zastanawiać się co ludzie mają wspólnego


(…)


Prawa podmiotowe
- oznaczają pewną kwalifikację moralną przyznaną każdemu z nas - byśmy zgodnie z zasadami sprawiedliwości coś posiadali bądź
coś zdziałali. Tak rozumiane prawo podmiotowe Grocjusz podzielił na trzy części
1. uprawnienia do nas samych (wolności)
2. uprawnienia do innych osób (rodziców do dzieci)
3 uprawnienia, które dają nam władzę wobec rzeczy (własność)
Samuel von Pufendorf
- Niemiec…
…)
- nie wolno mieszać filozofii z religią
- religia ma być narzędziem (utylitaryzm religijny) kształtującym moralność i posłuszeństwo ludu
- Spinoza był prekursorem ideologii oświecenia
- etyka własnego autorstwa
- początków etyki należy szukać w stanie przedpaństwowym - w stanie natury
Teoria umowy społecznej
- w stanie natury wszyscy mają naturalne uprawnienia - nie możemy się nimi cieszyć, bo nie ma kto ich chronić i egzekwować - nie
ma państwa, dominuje przemoc
- nietrwałe uprawnienia naturalne - skuteczne o tyle o ile sami je jesteśmy w stanie wyegzekwować i obronić
- stan natury to kondycja wzajemnej wrogości i chaosu - rozum ludzki (wszyscy jesteśmy istotami racjonalnymi) może położyć kres -
trzeba powołać państwo
- pod rządami państwa możemy kierowa się rozumem
- kto kieruje się rozumem…

a. Monarcha zobowiązuje się do zapewnienia ludowi bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego
b. Lud zobowiązuje się do posłuszeństwa monarsze
c. Nie ma możliwości na opór
Benedykt Spinoza
- Baruch Spinoza, Żydzi osiedli w Niderlandach, wypędzony przez Żydów
- „Etyka” - dzieło z filozofii ogólnej
- „Traktat teologiczno-polityczny”, nieukończony „Traktat polityczny”
- odmówił funkcji uniwersyteckich - uważał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz