Sytuacje społeczne i ich wpływ na wykonywanie zadań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacje społeczne i ich wpływ na wykonywanie zadań - strona 1

Fragment notatki:

Sytuacje społeczne i ich wpływ na wykonywanie zadań to sytuacja, w której występują inni ludzie, zachowując się inaczej niż w sytuacjach niespołecznych. Wpływ ten dotyczy procesów poznawczych:
- spostrzegania - w sytuacjach społecznych człowiek ma tendencję spostrzegania zjawisk tak jak widzą to inni, człowiek przestaje dowierzać własnym zmysłom,
- pamięci -wpływ sytuacji społecznych polega na tym, że kształtują się u człowieka odpowiednie postawy, które pod wpływem innych ludzi mają z kolei wpływ na przebieg procesów pamięciowych. Wpływ ten polega na tym, że występuje tendencja do zapamiętywania tych treści, zdarzeń, czy faktów, które potwierdzają nasze postawy. Sytuacje społeczne mają wpływ na efekty wykonywanych zadań , wpływ ten można rozważać na podstawie dwóch zjawisk: - efektu audytorium - gdy człowiek wykonuje jakieś zadanie i jest obserwowany przez innych;
- efektu facylitacji (ułatwienia) - sytuacja, gdy człowiek wykonuje jakieś zadanie w obecności innych ludzi, którzy także wykonują jakieś zadanie. Zajonc interpretuje ten fakt odwołując się do ogólnej teorii motywacji. Wg Yerkes-Dodsona zależność efektu określają zależności wykonywanych działań od stopnia trudności wykonywanych zadań i natężenia motywacji człowieka. REGUŁA: optymalny poziom motywacji maleje w miarę wzrostu stopnia trudności zadań wykonywanych przez jednostkę. Przy trudnych zadaniach należy starać się motywacje obniżać, zaś przy łatwych wzrost motywacji polepsza wyniki, im bardziej nam zależy tym lepsze wyniki osiągamy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz