Facylitacja społeczna - Darley

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Facylitacja społeczna - Darley - strona 1 Facylitacja społeczna - Darley - strona 2

Fragment notatki:

Facylitacja społeczna = wzrost poziomu wykonania zadań pod wpływem samej obecności
innych (obserwatorów)
Karaluchy dłużej uczą się drogi w labiryncie, ludziom zabiera więcej czasu przechodzenie przez labirynt na papierze (ołówkiem)
Rozwiązywanie zagadek, uczenie się sylab bezsensownych Hamowanie społeczne = spadek poziomu wykonania zadań pod wpływem samej obecności innych (obserwatorów)
obecność innych = poprawa wyników
obecność innych = pogorszenie wyników
Czy to da się jakoś zrozumieć? Poziom motywacji a sprawność działania: Prawo Yerkesa-Dodson Koncepcja Roberta Zajonca • Obecność innych wywołuje nasze pobudzenie (fizjologiczne).
• Pozostaje pytanie:
- Dlaczego obecność innych wywołuje w nas pobudzenie?
Wpływ samej obecności innych i lęku przed oceną na poziom wykonania zadań (Schmitt i in., 1986) Teoria dystrakcji/konfliktu (Baron i Sanders) Obecność innych powoduje konflikt między dwiema tendencjami
(a) tendencją do kierowania uwagi na wykonywane zadanie
(b) tendencją do kierowania uwagi na obecne osoby
Ten konflikt wywołuje wzrost pobudzenia.
Wzrost pobudzenia wywołuje facylitację/hamowanie
Za teorią dystrakcji/konfliktu przemawia zanik wpływu samej obecności, jeżeli:
obecność innych nie pochłania uwagi (inni zajęci są swoim własnym zadaniem)
zwracanie uwagi na innych nie przeszkadza w wykonywaniu zadania Minimalny wpływ społeczny pojawił się po raz kolejny przy okazji głośnego morderstwa w roku 1964 (38 świadków). Wypadek ten wstrząsnął opinią publiczną w latach sześćdziesiątych i zainspirował Bibba Latané i Johna Darleya (1968) do przeprowadzenia serii badań, które wykazały, że im większa liczba świadków przygląda się jakiemuś krytycznemu zdarzeniu, tym mniejsza jest szansa udzielenia pomocy jego ofierze. Latané i Darley nazwali tę zależność efektem obojętnego przechodnia. Liczba świadków W przypadku Genovese oraz badań Latane i Darley'a sytuacja kryzysowa była niejasna. Jeśli okoliczności jednoznacznie wskazują, że ktoś potrzebuje pomocy, ludzie tej pomocy udzielają, a wielkość grupy nie ma tu znaczenia--automatyczna realizacja normy odpowiedzialności społecznej. Jeśli jednak sytuacja jest niejednoznaczna, to nadajemy jej znaczenie kierując się zachowaniami innych ludzi co może prowadzić do zjawiska niewiedzy wielu. Zjawisko Ringelmanna Wyniki Ringelmanna można wyjaśnić brakiem koordynacji działań w grupie, ale późniejsze badania potwierdziły, że próżniactwo pojawia się także w działaniach, które nie wymagają koordynacji, np. krzyczenie lub klaskanie lub gdy ludzie tylko sądzą, że działają w grupie. W rzeczywistości jest to więc

(…)

… się także w działaniach, które nie wymagają koordynacji, np. krzyczenie lub klaskanie lub gdy ludzie tylko sądzą, że działają w grupie. W rzeczywistości jest to więc efekt próżniactwa społecznego (spadek motywacji działającej jednostki)
Kluczowa rola identyfikowalności wyniku
Liczba wynik wynik osób nieidentyfikowalny identyfikowalny
% %
1 100 (76) 100 (81)
2 69 (76) 98 (78)
6 63 (76) 92 (78)
Zjawisko Ringelmanna (próżniactwo społeczne) maleje, gdy:
• ludzie pracują w małych grupach
• zadania są ciekawe
• członkowie grupy lubią się lub szanują
• jednostki spostrzegają swój wkład jako ważny lub unikalny
• jednostki oczekują, że pozostali członkowie grupy mają małe umiejętności w
wykonywaniu tego typu zadań
• jednostki pochodzą z kultury kolektywistycznej (lub są kobietami-nawet z kultur
indywidualistycznych)
KONFORMIZM…
… - jednostki zmieniają się ponieważ chcą mieć rację
(mieć trafne opinie) i wierzą, że większość ma rację

Główne wyznaczniki konformizmu:
• 1. Liczba źródeł wpływu (rozmiar większości)
• 2. Jednomyślność grupy
• 3. Anonimowość odpowiedzi
• 4. Atrakcyjność grupy dla jednostki
- Silniej ulegamy członkom grupy własnej niż grup obcych
- Rola orientacji na zadania lub relacje wewnątrzgrupowe
• 5. (nie)jasność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz