Systemy, struktury i funkcje społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy, struktury i funkcje społeczne - strona 1 Systemy, struktury i funkcje społeczne - strona 2 Systemy, struktury i funkcje społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Systemy, struktury i funkcje społeczne. Wprowadzenie - Hobbes pyta, czemu ludzie żyjący w społecznościach, nie walczą każdy z każdym. Berger porównuje życie społeczne do teatru lalek. Identyfikują oni życie społeczne, po to by móc:
Wyjaśnić charakter stworzonych przez ludzi struktur, pozwalających jednostkom działać względnie niezależnie.
Przyjmnowania 'naukowego' podejścia przy formułowaniu takich wyjaśnień.
Dostarczania wiedzy pozwalającej ludziom rozumieć i pokierować siłami społ.
Durkheim i porządek społeczny. Centralne dla socjologii Durkheima jest pojęcie prymatu społeczeństwa nad jednostką. Gdyby nie ta siła nadrzędna, to zjednoczenie się ludzi i życie współne byłoby niemożliwe. Dla Durkheimaa pośrednictwo siły społecznej jest porządkiem moralnym, centralnym systemem wartości, który - chociaż stworzony przez ludzi - ma swój nadrzędny charakter. Wynika z tego, że każde inne społeczne pośrednictwo czy instytucja:
Jest ukształtowana przez podstawowe zasady powszechnego porządku moralnego,
Funkcjonuje w celu wdrażania tych zasad i ich spełnienia.
Uwzględnia zachowania, które ich nie spełniają i powinny być kontrolowane.
Z Durkheimowskiego modelu analizy społecznej wyłaniają się trzy słowa klucze: system, struktura, funkcja . System społeczny jest ogółem organizacji, które tworzą się, by zadowolić potrzeby ujęte w centralnym systemie wartości społeczeństwa. Struktura tego systemu jest zdefiniowana przez te wartości. Celem każdej konkretnej instytucji (jej funkcją) w strukturze jest zapewnienie połączenia między tymi elementami. Durkheimowski pogląd na szkołę: Program - wybór treści w szkole powinien być ściśle ograniczony. Idee, kocepcje, tematy itd. Będą się zmieniać w zależności od społeczeństwa i epoki. Ważne jest, że zagadnienie może znaleźć się w programie, jedynie gdy jest ważną częścia kultury. Program jest więc tworzony przez społeczeństwo, nie przez naturę.
Rola nauczyciela - Powinien zachęcać uczniów do grupowego zaangażowania, posłuszeństwa i odpowiedzialności. Skłonić uczniów, jeśli to konieczne, do zrozumienia że na pierwszym miejscu, przez sprawami osobistymi i rodzinnymi, stoją cele i wartości społeczne. Rozwijać i pogłębiać w uczniach te skłonności, których potrzebuje społeczeństwo, aby funkcjonować.
Rola ucznia - postrzegane przez D jako puste naczynie, czekające na wypełnienie przez nośniki społeczne. Jest to pasywna istota, wymagająca ograniczonej swobody ruchów i zmuszona do odstąpienia od egoistycznych celów na rzecz dobra społeczeństwa. Uczniowie muszą być bierni, bo nie mają doświadczenia w nauczaniu, kierują się jedynie ulotnymi pragnieniami. Dziecko dobrze kształcone przez szkołę będzie wychowane, znające powszechną kulturę, zasady moralności itd.


(…)

… zilustrowana w badaniu działalności, postaw i problemów brytyjskich i amerykańskich socjologów edukacyjnych w latach 50 i 60. Ich główny udział miał funkcjonalizm strukturalny. Głównym tematem pracy było wykorzystanie i wyjaśnienie związku między edukacją a strukturą społeczeństwa. Uważano że badania odnoszące się do tego zagadnienia będą mogły ujawnić:
Naturę związku między edukacją a innymi organizacjami społecznymi.
Istotny pogląd na oczekiwanie od ludzi zachowań zgodnych z edukacyjnymi ustaleniami.
Wkład edukacji w utrzymanie i rozwój społecznego gmachu.
Metodę, za pomocą której dysfunkcje w edukacji mogłyby zostać rozpoznane i usunięte.
Problem badawczy - polegał na zbadaniu, dlaczego systemowi edukacji nie udało się sformułować i zastosować puli zdolności budowanej o idee klas społecznych.
Wyjaśnienia - były budowane zgodnie z podejściem perspektywicznym w kategoriach dysfunkcji w wewnętrznej strukturze organizacji systemu edukacji lub innymi związkami między edukacją a podsystemami społecznymi. W pierszym przypadku podano przykład regionalnych różnic w szkołach, procedurach selekcji, odgrywaniu roli nauczyciela i wewnętrznej organizacji szkoły. W drugim zajęto się związkami między aspektami życia domowego…
…, sprawozdań itd.
Wnioski - Ewaluacja perspektywy strukturalistycznej.
Mówi o tym, że ludzie z poszczególnej klasy społecznej w większości przypadków w niej pozostają. Jednak podejście to, na trzy główne słabości:
Społeczeństwo: jedność przenikająca wszystko. Sposób edukacji odpowiada jedynie potrzebom systemu.Decyzja ludzka ograniczona jest do wystąpienia (bądź nie) presji społecznej, która mogłaby wymóc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz