Systemy instytucjonalne Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy instytucjonalne Unii Europejskiej - strona 1

Fragment notatki:


SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE
Zasady systemu instytucjonalnego UE:
Zasada równowagi instytucjonalnej: Art. 13 TUE: Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propagowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom, interesom jej obywateli oraz interesom Państw Członkowskich, jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań. 2. Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Instytucje lojalnie ze sobą współpracują. Zasada ta polega na tym, że każda z instytucji powinna posiadać pełnią autonomię w realizacji swoich kompetencji, instytucje nie powinny przekazywać bezwarunkowo swoich kompetencji innym organom, instytucje nie mogą, wykonując swe kompetencje, naruszać uprawnień i prerogatyw innych instytucji. • Zasada lojalnej współpracy miedzyinstytucjonalnej: Instytucje lojalnie ze sobą współpracują. • Zasada działania instytucji UE w granicach uprawnień przyznanych im na mocy Traktatów i zgodnie z procedurami, na warunkach i celach w nich określonych: Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propagowanie jej wartości, 10 realizację jej celów, służenie jej interesom, interesom jej obywateli oraz interesom Państw Członkowskich, jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz