Systemy informacyjne w zarządzaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy informacyjne w zarządzaniu  - strona 1

Fragment notatki:

INFORMACJA - zinterpretowana dana; dana, której nadano znaczenie
35 000 - dana liczbowa
35 000 - cena pojazdu - dana, której nadano znaczenie INFORMACJA GOSPODARCZA - dana, której nadano znaczenie gospodarcze KOMUNIKAT - zestaw informacji (liczbowych, tekstowych, graficznych) stanowiących przedmiot przekazu (wymiany) między dowolnymi komunikującymi się partnerami. KOMUNIKAT GOSPODARCZY - zestaw informacji o charakterze ekonomicznym będących przedmiotem przekazu między partnerami rynkowymi
W gospodarce INFORMACJA jest:
·towarem - może stanowić przedmiot aktu kupna - sprzedaży ·jednym z czynników produkcji - ziemia, praca, kapitał + wiedza (czwarta siła wytwórcza w społeczeństwie informacyjnym”) ·zasobem gospodarki niematerialnej specyficzny surowiec samorzutnie się odtwarzający (przyrastający!)
OBIEKT GOSPODARCZY organizacja gospodarcza, podmiot gospodarczy - dynamiczny (aktywny rynkowo) i otwarty (wchodzący w liczne i różnorodne interakcje z otoczeniem zewnętrznym) układ społeczno
-techniczny realizujący określone zadania ekonomiczne.
Informacja jest jednym z głównych zasobów obiektu gospodarczego Zarządzanie informacją - kompleksowy pod względem zakresu i skoordynowany czasowo ciąg czynności · planowania, · organizowania, · nadzorowania (motywowania), · kontroli przebiegu wszelkich procesów informacyjnych przedsiębiorstwa.
Zarządzanie informacją - kompleksowy pod względem zakresu i skoordynowany czasowo ciąg czynności · planowania, · organizowania, · nadzorowania (motywowania), · kontroli przebiegu wszelkich procesów informacyjnych przedsiębiorstwa.
Kierowanie funkcjami przetwarzania danych realizowanymi w obiekcie gospodarczym: · gromadzeniem · obróbką · prezentowaniem · archiwowaniem · przesyłaniem · udostępnianiem na każde żądanie użytkownika (w trybie pasywnym lub interaktywnym)
Przetwarzanie danych Algorytm - schemat postępowania opisujący krok po kroku wszystkie działania mające doprowadzić do oczekiwanego rezultatu końcowego.
Algorytm może być realizowany „ręcznie” przez człowieka (np. dzielenie pisemne, księgowanie) lub przez jakieś urządzenie.
Jeśli tym urządzeniem jest komputer, to algorytm musi być zapisany w języku dla niego zrozumiałym i wtedy nosi nazwę programu komputerowego.
Relacje między podukładami obiektu gospodarczego
Struktura systemu informacyjnego
· nadawcy informacji · odbiorcy informacji · zbiory informacji · kanały informacyjne · metody i techniki przetwarzania

(…)

… na możliwości tworzenia zestawień przekrojowych II. Systemy informowania (informacyjno-decyzyjne) SIK - systemy informowania kierownictwa (ang. EIS - Enterprise Information Systems) - lata 80-te
· Możliwość swobodnej ekstrakcji danych · Możliwość wizualizacji danych · Możliwość transferu danych do innych aplikacji - Języki zapytań - Generatory raportów - Narzędzia prostego wnioskowania III. Systemy wspomagania decyzyjnego A. doradcze (DSS - Decision Support Systems) - lata 80-te i 90-te · Wspomaganie decyzji dobrze ustrukturalizowanych - Procedury wariantowania, optymalizacji, symulacji B. ekspertowe (ES - Expert Systems) Druga poł. lat 80-tych, lata 90-te
· Częściowa automatyzacja podejmowania decyzji -Zastosowanie metod sztucznej inteligencji Powyższa klasyfikacja dzieliła systemy wg kryterium poziomu…
… produkcją zgodnie ze standardami MRP II (Manufacturing Resources Planning)
c) Kompleksowe zarządzanie jakością zgodnie z ideami TQM (Total Quality Management)
d) Standardy zarządzania jakością zgodne z normami ISO 9000.
Struktura systemu informatycznego w małym i średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym Taką strukturę mają np. systemy firm: Macrologic, Teta, CDN (ComArch), InsERT, Sage (Symfonia), Simple…
… bankowe,
szybkie systemy gromadzenia danych, (dane telemetryczne od satelitów, dane z doświadczeń laboratoryjnych),
sterowanie pociskami, przełączanie w centralach telefonicznych, monitorowanie stanu pacjenta Informacyjne systemy gospodarcze (Business Information Systems) Systemy transakcyjne (ewidencyjno-sprawozdawcze) A. jednodziedzinowe (MIS - Management Information Systems) lata 60-te i 70…
… i wzajemne powiązanie procedur systemowych)
- informacyjnie (minimalizacja redundancji - jednorazowe wprowadzanie danych)
- technologicznie (jednolite środowisko sprzętowo - programowe)
b) nie zintegrowane (autonomiczne) Stopień uniwersalności
a) systemy indywidualne
b) systemy powielarne (powtarzalne)
Systemy powielarne są nazywane typowymi lub standardowymi.
Jest jednak różnica między tymi nazwami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz