Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

note /search

Systemy informacyjne w zarządzaniu

  • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
  • Systemy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2562

INFORMACJA - zinterpretowana dana; dana, której nadano znaczenie 35 000 - dana liczbowa 35 000 - cena pojazdu - dana, której nadano znaczenie INFORMACJA GOSPODARCZA - dana, której nadano znaczenie gospodarcze KOMUNIKAT - zestaw informacji (liczbowych, tekstowych, graficznych) stanowiących przedmio...

Metoda diagnozy psychologicznej

  • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
  • Psychologia ogólna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3129

...polega na ustaleniu odpowiednich wskaźników zwanych normami na reprezentatywnej próbce populacji (próbka reprezentatywna – 2 tyś. + ważny jest dobór próbki – uwzględnienie istotnych zmiennych – płeć, środowisko, wykształcenie, wykonywany zawód). Ustalenie norm pozwala interpretować indywidua...