Metoda diagnozy psychologicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3150
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda diagnozy psychologicznej - strona 1

Fragment notatki:...polega na ustaleniu odpowiednich wskaźników zwanych
normami na reprezentatywnej próbce populacji (próbka reprezentatywna – 2 tyś. + ważny jest dobór próbki – uwzględnienie istotnych zmiennych – płeć, środowisko, wykształcenie, wykonywany zawód). Ustalenie norm pozwala interpretować indywidualny wynik poprzez odniesienie go do wyników średnich danej populacji – do wyników zwanych normami. Normy są wyrażone w pewnych jednostkach (centyle, tetrony)...

...diagnostyczny - ma na celu poznanie faktów z historii życia osoby, objawów zaburzeń, problemów psychicznych i dynamiki rozwoju, prowadzi to do diagnozy; informacje dla mnie użyteczne są dla pacjenta często zaskakujące. To sugeruje nierówną sytuację między prowadzącym wywiad i badanym, bo badający wie, o co mu chodzi, co chce osiągnąć. Relacja: podmiot-przedmiot. Terapeutyczny - pytania o przeżycia, doznania, interpretację zdarzeń, dotychczasowe sposoby radzenia sobie, które można wykorzystać. To badana osoba ma lepiej wiedzieć, znaleźć receptę, nowy pomysł spojrzenia na siebie i zachowanie. Tutaj te poziomy są bardziej zbliżone do równowagi. Obie strony mają podobne możliwości do kontrolowania sytuacji. Relacja: podmiot-podmiot (względna równowaga). Pacjent może jednak czuć się słabszy i przypisywać pozytywne (tylko) cechy psychologowi...

METODY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ CZŁOWIEKA
METODY BADAŃ W PSYCHOLOGII
Eksperyment - badacz rozmyślnie izoluje i zmienia jeden z czynników, zwany zmienną niezależną, tak by móc zmierzyć lub zaobserwować wpływ tej zmiany na inny czynnik - zmienną zależną, bez zakłócającego wpływu zmiennych ubocznych. Istnieją różne rodzaje eksperymentów prowadzonych w różnych warunkach - laboratoryjny, polowy i naturalny. Obserwacja - podstawowa metoda psychologiczna, polegająca na świadomym, planowanym i celowym spostrzeganiu zachowania się człowieka i rejestrowaniu przebiegu zjawisk i zdarzeń. Rozróżniamy obserwację: kontrolowaną - bezpośrednią, brak w tej obserwacji manipulowania zmiennymi, badacz obserwuje i dokonuje pomiarów;
obserwacja naturalna - prowadzona w naturalnym środowisku, powoduje utratę mniejszej lub większej kontroli; obserwacja uczestnicząca - badacz staje się członkiem grupy, która stanowi przedmiot obserwacji. Zalety:
- obiektywne informacje o faktach
- pozwala zobiektywizować dane z wywiadu (np. ktoś mówi, że jest nieśmiały, nie potrafi przekazać czegoś innym, a tymczasem my widzimy, że tak nie jest, że świetnie sobie radzi).
- czasem jest rozbieżność między komunikatem werbalnym a niewerbalnym - jest ona sygnałem, że coś jest nie tak i czemu wierzyć. Trzeba wtedy zrobić dobrą analizę 3 źródeł: testów, wywiadu i obserwacji.
- dostarcza informacji: szybkość reakcji, energii, nastrój.
Wady:
- błąd subiektywizmu w ocenie wyników obserwacji.
- brak znajomości biografii oraz motywacji, nie znamy subiektywnego znaczenia, jakie człowiek nadaje swojemu zachowaniu.
- fragmentaryczność, mamy tylko próbki zachowania.
- stosujemy ją wtedy, kiedy nie możemy innych metod zastosować, np. ktoś się nie odzywa, autyzm u dorosłych.
Sondaż - metoda polegająca na zebraniu obszernego zestawu pytań, które zadaje się następnie danej osobie z określonej populacji. Wyżej opisane rodzaje badań są opisane jako nomotetyczne - zajmujące się wykrywaniem, opisem i formułowaniem praw ogólnych, niezmiennych.
Metoda studium przypadku - szczegółowe studium jednostki lub pojedynczej grupy, np. rodziny (metoda idiograficzna). Poprzednie metody oparte były na analizie ilościowe

(…)

… studium przypadku - szczegółowe studium jednostki lub pojedynczej grupy, np. rodziny (metoda idiograficzna). Poprzednie metody oparte były na analizie ilościowej, ta zaś oparta jest na analizie jakościowej. Psychometria - polega na opracowaniu i stosowaniu testów mierzących inteligencję, twórczość, osobowość itp.
TESTY PSYCHOLOGICZNE - definicje
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE test psychologiczny
… bardzo dużo nauczyć się sami. Osobiste spotkanie z człowiekiem niesie bogactwo
WYWIAD - WADY
może pacjenta blokować, onieśmielać (obawa: spojrzy i wszystko będzie wiedział)
ryzyko subiektywizmu w ocenie materiału, który dostajemy od osoby
wiąże się z nawiązaniem relacji emocjonalnej: kwestie sympatii, antypatii, subiektywizm ocen - efekt halo
rozmówca może podawać nieprawdziwe informacje
bezpośredni kontakt oddziałuje na pacjenta i modyfikuje te treści, które on przekazuje; osobowość psychologa modyfikuje reakcje pacjenta, np. kobieta z rodziny, gdzie był okrutny ojciec i psychopatyczni bracia (a psycholog - mężczyzna)
pacjent może obawiać się niedyskrecji i może to wpływać na jego wypowiedzi
różne doświadczenia socjokulturowe, np. nie ten sam język, którym się posługują psycholog i pacjent
EFEKT HALO
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz