System podatkowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System podatkowy-opracowanie - strona 1 System podatkowy-opracowanie - strona 2 System podatkowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT VI SYSTEM PODATKOWY
Pojęcie systemu podatkowego i czynniki go kształtujące
Funkcje podatków i zasady podatkowe
System podatkowy
System podatkowy - ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. Obejmuje on nie tylko przepisy prawne dotyczące instytucji podatków, ale także całą strukturę podmiotów, które podatki pobierają, płacą je oraz te, które wyznaczają ich indywidualną wysokość, w tym także warunki ich płatności.
Podatki stanowią podstawowe źródło finansowania zadań i potrzeb publicznych, dlatego też prawidłowe funkcjonowanie systemu podatkowego przesądza o realizacji zadań publicznych, rozwoju kraju oraz sytuacji obywateli.
Czynniki kształtujące system podatkowy
czynniki ekonomiczne
wybór właściwych źródeł podatkowych
wybór odpowiedniego momentu procesu gospodarczego
właściwe i precyzyjne określenie podmiotu gospodarczego, który ma być objęty obowiązkiem podatkowym, oraz ustalanie właściwej wysokości nakładanych podatków
czynniki zewnętrzne (globalne)
występująca koniunktura gospodarcza na świecie
rola danego państwa w gospodarce światowej
czynniki wewnętrzne
warunki społeczno-gospodarcze
stopień rozwoju gospodarczego
typ ustroju politycznego
rola i zakres władzy państwowej
Podatki pełnią funkcję, które, z jednejstrony, mają charakter obiektywny, z drugiej zaś - zmieniają się wraz przeobrażeniami ustrojowymi i społeczno - gospodarczymi. Można wyodrębnić cztery podstawowe funkcje podatków 
 
Funkcja fiskalna
Funkcja redystrybucyjna
Funkcja stymulacyjna
Funkcja informacyjna
 
Funkcja fiskalna podatku polega na zapewnieniu budżetowi odpowiednich dochodów niezbędnych do pokrycia wydatków publicznych. Podatek przewyższa wpływy z innych tytułów, takich jak opłaty, cła i pożyczki stanowi on zatem główne źródło dochodów budżetowych.
Analizując te funkcję brane są pod uwagę takie cechy podatków jak wydajność, pewność i równomierność wpływów.
 
Funkcja redystrybucyjna łączy się ściśle z funkcją fiskalną. Polega ona na kształtowaniu dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników. Dochód i majątek narodowy przemieszczany jest między podatnikami a związkami publiczno prawnymi, jakimi jest państwo i jego organy samorządu terytorialnego. W ten sposób dokonywana jest korekta dochodów.
Zakres redystrybucji podatkowej zależy od struktury gospodarki. Jest on szerszy w tych krajach , w których występuje 

(…)

… w społeczeństwie. Na przykład poprzez zastosowanie progresywnych podatków dochodowych i spadkowych, wyłączenie spod opodatkowania artykułów pierwszej potrzeby i wysokiemu opodatkowaniu artykułów luksusowych. Podatki mogą także walczyć z alkoholizmem poprzez zwiększenie stawek podatkowych na napoje alkoholowe. Ulgi na koszty utrzymania dzieci czy zmniejszone podatki spadkowe są podatkowymi elementami polityki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz