Rola podatku dochodowego od osb fizycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola podatku dochodowego od osb fizycznych - strona 1 Rola podatku dochodowego od osb fizycznych - strona 2 Rola podatku dochodowego od osb fizycznych - strona 3

Fragment notatki:


Rola podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym Podatek to przymusowe, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie materialne pobierane przez państwo lub inny związek publiczny. Świadczenie materialne pobierane jest od osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych, głównie w formie pieniężnej. Podatki są podstawowym źródłem dochodów państwa, niezależnie od jego ustroju i formy - to obywatele poprzez wpłacane podatki finansują jego funkcjonowanie. W 1997 roku dochody budżetu państwa kształtowały się następująco: Wykres 1 Dochody budżetu państwa. Źródło: ”Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 1998 rok. Każde państwo reguluje wielkość obciążeń podatkowych swych obywateli w drodze ustaw uchwalanych przez parlament czy inny organ ustawodawczy. Ustawy te stwarzają podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatków. Bez sprawnego i skutecznego w działaniu systemu podatkowego nie byłoby możliwe funkcjonowanie państwa. Funkcje państwa są spełniane poprzez sieć niezbędnych struktur państwowych. Struktury te, jeśli nawet będą niewielkie, muszą być sprawne i funkcjonalne, stąd ktoś musi łożyć na ich utrzymanie. Od czasów starożytności nie wymyślono czegoś skuteczniejszego niż powszechne opodatkowanie obywateli przez państwa. Podatki są przymusowymi daninami nawet w tych państwach, które cieszą się wielkim szacunkiem i poważaniem obywateli. Bardzo istotna jest kwestia właściwych proporcji między podatkami a przychodami uzyskiwanymi przez obywateli. Wysokość podatków winna stymulować rozwój gospodarczy i zachęcać do inwestowania. Podatki są szczególnym elementem polityki gospodarczej państwa. Za pośrednictwem tego swoistego prawno-ekonomicznego instrumentu państwo może wpływać na działalność jednostek gospodarczych. Podatki powinny spełniać ważne funkcje, a mianowicie funkcję: fiskalną, stymulacyjną, redystrybucyjną, wyrównawczą, informacyjną. Funkcja fiskalna jest jedną z najstarszych, jaką spełniają podatki. W aspekcie funkcji fiskalnej podatki stanowią główne źródło dochodów budżetowych. Dochody te służą finansowaniu sfery budżetowej i działalności socjalnej, wypełnianiu funkcji obronnych, politycznych, a także dają podstawę finansową gospodarczym przedsięwzięciom państwa na skalę ogólnokrajową. Zróżnicowanie dochodów podatkowych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

(…)

… od jego ustroju i formy - to obywatele poprzez wpłacane podatki finansują jego funkcjonowanie. W 1997 roku dochody budżetu państwa kształtowały się następująco:
Wykres 1
Dochody budżetu państwa. Źródło: ”Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 1998 rok.
Każde państwo reguluje wielkość obciążeń podatkowych swych obywateli w drodze ustaw uchwalanych przez parlament czy inny organ ustawodawczy…
….
Wyszczególnienie
1991
1995
1996
1997
Dochody podatkowe
16317,4
68975,2
83864,5
98688,5
Podatki pośrednie
w tym:
x
36314,8
46803,1
55252,4
podatek VAT
x
20666,9
28014,9
36914,5
podatek akcyzowy
x
12139,9
15524,0
17890,2
Podatek dochodowy w tym:
5376,2
32348,8
36902,2
43205,5
p. od osób fizycznych
x
23511,8
26171,9
29941,5
p. od osób prawnych
x
8837,0
10730,3
13264,0
Źródło: „ Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej…
… system podatkowy, którego przedmiotem regulacji jest materia gospodarcza. A zatem podatki muszą odpowiadać uwarunkowaniom gospodarczym,
w przeciwnym razie nie spełnią pożądanej roli w państwie. Funkcja redystrybucyjna akceptowana jest w każdych warunkach społecznych i politycznych. Dzięki podatkom następuje redystrybucja dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz