System pieniężny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System pieniężny - strona 1

Fragment notatki:

SYSTEM PIENIĘŻNY. System pieniężny jest to ogół norm prawnych określających podstawową jednostkę monetarną i jednostki pomocnicze, ich nazwy, wartości, sposób zabezpieczenia emisji pieniądza, jego moc znaną z zobowiązań, zakres cyrkulacji i jego wymienności na pieniądz innych państw.
Pieniądz kruszcowy (złoto lub srebro) - staje się niewystarczający do obsługi rynku, rozwój handlu powoduje rozwój banków, które na masową skale wprowadzają weksle i czeki, zastępują pieniądz kruszcowy; pojawia się nowa forma pieniądza - banknot.  Weksel - jest to dokument dłużniczy wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty wymienionej na nim sumy pieniężnej do rąk określonej osoby w określonym terminie i miejscu, potwierdzone podpisem wystawcy. Często kłopoty i ryzyko związane z realizacją weksli przyjmują banki, kupując weksle przed terminem płatności i po niższej cenie niż suma, na jaką zostały wystawione.  Czek - jest to papier wartościowy zawierający bezwarunkowe polecenie wypłaty przez bank określonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub osobie na nim wskazanej, ze środków (rachunku) wystawcy czeku. Rodzaje czeków:
imienne - na określonego remitenta tj. osobę, na którą czek został wystawiony
na okaziciela - które mogą być przekazane zwyczajnie przez wręczenie ich innej osobie.
Czek jest specyficznym rodzajem weksla. Jest on wekslem bankowym i służy do wielokrotnych rozliczeń bezgotówkowych.
 Funkcjonuje także pieniądz elektroniczny poprzez zapis wartości na karcie magnetycznej. Rachunki bankowe zawarte są w komputerze i są obciążane lub uznawane za pomocą kart magnetycznych.
Między bankami a ludnością stosuje się trzy formy transakcji pieniężnych:
Bankomaty - wpłaty i wypłaty, przelewy za pomocą plastikowej karty identyfikacyjnej
Terminale - końcówki komputera bankowego w punktach sprzedaży, umożliwiają sprawdzenie stanu konta kupującego i obciążenie jego rachunku bankowego
Bankowość domowa - końcówki komputera bankowego zainstalowane w domu klienta.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz