System instytucjonalny Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System instytucjonalny Unii Europejskiej - strona 1 System instytucjonalny Unii Europejskiej - strona 2

Fragment notatki:


c.d.
Parlament europejski
obecnie jedyny organ w ramach którego zasiadają przedstawiciele narodów (my jako obywatele mamy bezpośredni wpływ na obsadę)
nie ma czegoś takiego jak jeden dzień wyborów... po traktacie z Lizbony liczba zasiadających = 750 eurodeputowanych (Polska = 51 mandatów) //!!!wcześniej wg traktatu z Nicei Polsce = 50, ale traktat zakładał 27 państw. Bułgaria i Rumunia jednak jeszcze nie należała do UE, więc pozostały nieobstawione mandaty. Dlatego resztę wolnych mandatów rozdzielono między państwa członkowskie (Polska = 54)
bierze udział przy stanowieniu prawa w ramach UE
funkcja kontroli PE może złożyć skargę do Trybunału ///deficyt demokratyczny sprawowania władzy - obywatele mają niewielki wpływ na decyzje w ramach UE
Trybunał Sprawiedliwości
I poziom - Trybunał Sprawiedliwości
II poziom - Sąd I Instancji
III poziom - Sądy wyspecjalizowane Artykuły z Traktatu o Funkcjonowaniu UE
258 - rozstrzyganie , gdy jedno z państw członkowskich jest zaskarżone przez inne
259 - wymieniają uprawnienia do rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi przez Trybunał 260, 261 - pozwalają Trybunałowi stać się odpowiednim organem do rozstrzygania
267 - Trybunał może poddać interpretacji prawo itp.
W Trybunale zasiada tylu sędziów, ile jest państw członkowskich (27 os. + 8 uczestników generalnych)
deklaracja nr 28 - UE zobowiązuje się zwiększyć liczbę rzeczników z 8 do 11 (w tym 1 stały niezmienny dla Polski) →
Trybunał obrachunkowy
rozliczanie finansowe poszczególnych instytucji europejskich Europejski Bank Centralny
pełen wgląd w przepływy finansowe w każdym państwie członkowskim posiada własne rezerwy finansowe
może wydawać akty prawne
instytucje (ciała doradcze): komitet regionów
344 członków (21 Polskich)
komitet ekonomiczno-społeczny
344 członków (21 Polskich)
prawo UE może być stanowione na 5 sposobów
rada UE wydaje akt prawny samodzielnie (pozostałe metody, gdy zatwierdzają dwie instytucje)
metoda wyrażania zgody - Rada UE → Parlament Europejski (PE wyraża lub nie wyraża zgody...)
metoda konsultacji - Rada UE - konsultuje z Parlamentem
współpracy (jednolity akt europejski) - gra polityczna: Rada przedstawia Parlamentowi i z powrotem... ostatecznie decyduje Rada
współdecyzji (Mastrich) - gra polityczna jw. ale pozycja organów jest zrównana... Granda pojednawcza, komisja pojednawcza - przedstawiciele obydwu organów dochodzą do porozumienia. Jeśli nie dojdą do porozumienia, sprawa odchodzi w zapomnienie. Po traktacie z Lizbony procedura ta została uznana za tą właściwą.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz