System gwarancji prawdziwych ustaleń faktycznych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System gwarancji prawdziwych ustaleń faktycznych- opracowanie - strona 1 System gwarancji prawdziwych ustaleń faktycznych- opracowanie - strona 2 System gwarancji prawdziwych ustaleń faktycznych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

DOWODY
cechy szczególne postępowania dowodowego w procesie karnym
1. system gwarancji prawdziwych ustaleń faktycznych
procedura karna zawsze tworzy system potrójnych gwarancji trafności ustaleń faktycznych, zawiera on bowiem:
normy celowościowe wskazujące najlepszą metodę osiągnięcia pożądanego celu (poznania prawdy materialnej); są one ubrane w formę norm prawnych, norm procesowych bądź quasi-blankietowych
normy sensu stricte gwarancyjne:
nakazujące odpowiednie zachowanie się podczas postępowania postępowania dowodami ze względu na zasadę uczciwego procesu
stanowiące tzw. zakazy dowodowe, a wiec zakazy przeprowadzenia lub wykorzystania dowodów w niektórych sytuacjach
normy zapewniające korekturę błędnych ustaleń faktycznych
2. stosowanie nowych środków i technik badawczych
standard Daubert:
teoria lub technika ma być sama w sobie sprawdzalna i już była poddana takiej kontroli
była ona przedmiotem publikacji w literaturze fachowej
znany jest a co najmniej przewidywany, poziom błędów występujących przy zastosowaniu nowej metody naukowej
zastosowana metoda uzyskała powszechna akceptacje specjalistów
w procesie karnym jest miejsce na nową metodę naukowa, ale pod warunkiem tak głębokiego przekonania o jej niezawodności, iż prowadzi on do subiektywnej pewności; owa niezawodność powinna mieć dwie formy:
intrasubiektywną- badacz uzyskuje te same wyniki ponawianych badań dotyczących tego samego materiału badawczego i w tych samych warunkach
intersubiektywną- identyczność wyników ponowionych badań prze innych badaczy, ale o takich samych kwalifikacjach, dotyczących tego samego materiale badawczego i w tych samych warunkach
drugim istotnym warunkiem jest trafność danej metody, czyli zdolność ustalenia tego, co należy ustalić
3. prawo i postępowanie dowodowe
prawo dowodowe - ogól norm regulujących zbieranie, utrwalanie i wykorzystywanie dowodów w procesie
postępowanie dowodowe - przebieg procesowy, w czasie którego są zbierane, utrwalane, przeprowadzane oraz oceniane dowody; działalność zmierzająca do poznania rzeczywistości w procesie i do dokonania ustaleń faktycznych jako podstawy rozstrzygnięcia; celem jego jest więc zbieranie materiału uzupełniającego poczynienie ustaleń faktycznych
4. pojecie dowodu
Stanisław Śliwiński
przebieg rozumowania, które prowadzi do sądu o pewnym stanie rzeczy; jest to ogól motywów stwarzających pewność
samo postępowanie dowodowe


(…)

… wniosków co do interesujących zagadnień (np. konfrontacja lub sekcja zwłok)
fakt dowodowy (np. alibi)
odmiana rozumowania w logice i matematyce
w podręczniku: dowód rozumiany jako środek dowodowy
5. istota źródła dowodu i środka dowodowego
źródło dowodowe- osoba lub rzecz, od której pochodzi dowód
rzeczy ruchome jak i nieruchome (a więc i miejsce)
do rzeczy zaliczamy zwłoki, oddzielone części ciała ludzkiego i zwierzęcia
do rzeczy zaliczamy dokumenty
środek dowodowy- nośnik informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu
wyjaśnienia, zeznania, opinia biegłego cechy charakterystyczne ciała ludzkiego poddane oględzinom lub badaniom
cechy charakterystyczne miejsca, rzeczy, zwłok, dokumentu, wyodrębnione pod kątem widzenia przedmiotu dowodzenia
źródło dowodu
środek dowodowy
oskarżony
świadek
biegły…
… takie postacie rozumowań wykorzystywanych w procesie karnym jak rozumowania redakcyjne (wyjaśnienie, tłumaczenie), wnioskowania dedukcyjne (sylogizm prawniczy, sprawdzanie), uzasadnienie bezpośrednie (obserwacja), dowodzenia (w znaczeniu jakie nadaje mu logika)
aspekt realny - wiąże się z przedmiotem dowodzenia
przedmiot dowodu- jest to przede wszystkim fakt, który podlega udowodnieniu
→ udowadnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz