System dystrybucji - organizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System dystrybucji - organizacja  - strona 1 System dystrybucji - organizacja  - strona 2

Fragment notatki:


System dystrybucji przedsiębiorstwie powinien: Zapewniać fizyczną osiągalność poszukiwanego produktu
Stwarzać warunki dogodnych zakupów
Dostarczać satysfakcji potencjalnym klientom
Eliminować zbędne koszty, które mogą mieć wpływ na poziom cen detalicznych i efektywność kanału Koordynacyjne funkcje dystrybucji Zmierzają do zrównoważenia wielkości podaży produktu z popytem.
Zbieranie i przekazywani producentom informacji o popycie
Nawiązywanie kontaktów producentów z rynkiem
Uzgadnianie wielkości produkcji i jej rozmieszczenia na rynku
Zawieranie transakcji kupna - sprzedaży (oferowanie, negocjowanie, przenoszenie prawa własności, regulowanie należności)
Promocja produktów lub instytucji
Organizacyjna funkcja dystrybucji Polegają na dostosowywaniu struktury podaży do popytu (w zakresie jakości)
Transport
Magazynowanie
Przerób handlowy (sortowanie, paczkowanie, uzdatnianie, itp.)
Przekształcanie asortymentu produkcyjnego w handlowy (kompletacja)
Sprzedaż produktów pośrednikom i konsumentom (użytkownikom) Kanały dystrybucji Wszystkie podmioty (także sposób połączeń między nimi i ich kolejność), za pośrednictwem których dokonuje się przepływ towarów, usług i informacji na rynek.
Bezpośrednie i pośrednie powiązania dystrybucyjne CHARAKTERYSTYKA
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
DYSTRYBUCJA POŚREDNIA
RYNEK
Koncentracja geograficzna
Znaczący klienci
Rozproszenie geograficzne
Mali i średni klienci
PRODUKT
Produkty o wysoko zaawansowanej technologii
Sprzęt ciężki
Produkty standardowe
Sprzęt lekki
CZYNNIKI EKONOMICZNE
Produkty w fazie wzrostu lub wprowadzenia na rynek
Produkty w fazie dojrzałości rynkowej Czynniki wyboru kanału dystrybucji Doświadczenie handlowe
Kanały dystrybucyjne konkurencji
Ilość sprzedawanych produktów
Koszty alternatywnej dystrybucji i jej efektywność
Reputacja pośrednika
Technologiczna złożoność produktu
Możliwość zapewnienia serwisu
Efektywność dotychczasowej sprzedaży
Wymagania dotyczące infrastruktury
Wymagania odbiorców i pośredników
Polityka dystrybucji na rynku dóbr przemysłowych CZYNNIK
RYNEK DÓBR PRZEMYSŁOWYCH
Znaczenie polityki dystrybucji
Bardzo duże
Opanowanie kanałów dystrybucji
Dominacja producenta
Długość kanałów dystrybucji
Krótkie, bezpośrednie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz