Marketing międzynarodowy-wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy-wykład 5 - strona 1 Marketing międzynarodowy-wykład 5 - strona 2 Marketing międzynarodowy-wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5- 18.11.2010 Dystrybucja towarów ma swój początek od czasów pojawienia się społecznego podziału pracy. Jej zadaniem jest połączenie dwóch odmiennych sfer: sfery produkcji i konsumpcji.
Dystrybucja oznacza proces przemieszczania produktów lub usług od producenta do konsumenta, który odbywa się za pośrednictwem kanałów dystrybucji.
Celem dystrybucji jest optymalne zarządzanie łańcuchem dostaw i dystrybucji. Konieczne przy tym pozyskiwanie informacji i odpowiednie nimi zarządzanie.
Pomocne są tutaj zdobycze technologiczne, przede wszystkim rozwój technologii informatycznych, w tym: komputery, terminale w punktach sprzedaży, zastosowanie jednolitych kodów towarowych, elektroniczna wymiana informacji.
Kanały dystrybucji - określane są jako wewnętrzna struktura przedsiębiorstwa, oraz instytucje zewnętrzne, za pomocą których towary i usługi są przemieszczane z miejsca ich wytworzenia do miejsc konsumpcji.
Kanały dystrybucji na rynku międzynarodowym stanowią systemy pośredniczących organizacji (przedsiębiorstw krajowych - na rynku macierzystych oraz przedsiębiorstw zagranicznych na rynkach międzynarodowych) pomiędzy dostawcą wartości (wartościami tymi być mogą zarówno produkty, usługi jak i idee) a konsumentami ostatecznymi.
Michael Porter - klasyczna teoria łańcucha wartości System tworzą organizacje budujące wartość. Łańcuch wartości w organizacjach produkcyjnych Strumienie funkcji POŚREDNICY W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM Pośredniczy handlowi na rynku krajowym (w eksporcie pośrednim)
na rynku zagranicznym (w eksporcie bezpośrednim) Pośrednicy logistyczni Cykl logistyczno - dystrybucyjny Kryteria podziału kanałów dystrybucji W zależności od liczby pośredników pomiędzy np. producentem i konsumentem wyróżnia się:
kanały bezpośrednie lub pośrednie kanały krótkie bądź długie W zależności od formy powiązania uczestników kanału wyróżnia się: kanały konwencjonalne (wyraźny podział na producenta, dystrybutora itp.) lub zintegrowane pionowo (podmioty są zintegrowane, brak wyróżnienia na producenta itp.).
W zależności od liczby pośredników, znajdujących się na tym samym szczeblu w kanale dystrybucji (hurtowników kupujących bezpośrednio od producenta), można mówić o kanałach szerokich lub wąskich. Funkcje marketingowe realizowane w kanale dystrybucji: Funkcje o charakterze podstawowym

(…)

… spełniające funkcje usługowe, które oferują obsługę procesu marketingowego, w kanale bez interwencji w sam proces wymiany.
(Długi horyzont czasu tych instytucji -jaki jest i od czego zależy?) Etapy wdrożenia systemu dystrybucji międzynarodowej:
opracowanie strategii działania w zakresie dystrybucji i logistyki na rynkach międzynarodowych (etap wstępny);
komputeryzację wspomagania zarządzania;
realizację fragmentarycznych wdrożeń z zakresu logistyki;
wdrażania logistycznych modułów zintegrowanych systemów zarządzania wspomaganych przez system informatyczny;
rozbudowę systemu logistycznego na poziomie makro, w celu wejścia do nowych łańcuchów zaopatrzenia oraz nowych łańcuchów dystrybucyjnych.
Pośrednicy na rynku krajowym
Kiedy 2 podmioty (produkty) mogą ze sobą współpracować(kooperować):
Produkt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz