System bankowy, rynek walutowy, definicja ryzyka - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System bankowy, rynek walutowy, definicja ryzyka - omówienie - strona 1 System bankowy, rynek walutowy, definicja ryzyka - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

SYSTEM BANKOWY System bankowy - ogół instytucji bankowych oraz norm prawnych, ustalających organizację, zakres i zasady działania banków. Bank Centralny banki komercyjne prawo bankowe nadzór nad bankami system gwarantowania depozytów/inwestycji Rodzaje banków: centralne operacyjne specjalne kasy oszczędnościowe spółdzielnie kredytowe Funkcje: kształtowanie emisji kredytu i pieniądza ułatwiające funkcjonowanie gospodarki oraz zwiększające rolę pieniądza pobudzanie oszczędności oraz takie gromadzenie wolnych środków finansowych w systemie bankowym, by mogły być one najefektywniej wykorzystane kredytowanie działalności gospodarczej oraz jej rozwoju, wspomaganie przedsiębiorstw i inicjatyw rozwojowych na zasadzie rentowności prowadzenie gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń między jednostkami gospodarczymi RYNEK WALUTOWY Kurs walutowy - cena po jakiej wymieniane są dwie waluty, liczba jednostek danej waluty, jaka może być nabyta za jedną jednostkę innej waluty. Służy do przeliczania cen zagranicznych na ceny krajowe i odwrotnie. Wpływa bezpośrednio na ceny towarów w handlu zagranicznym i ceny walorów obcych na rynku wewnętrznym oraz pośrednio na ceny towarów przeznaczonych na rynek wewnętrzny. Funkcje: informacyjna (informuje o cenie walut obcych), cenotwórcza (przenoszenie, poprzez kurs waluty, zagranicznego układu cen na krajowy układ cen wraz ze wszystkimi konsekwencjami dla gospodarki krajowej). Klasyfikacja kursów walutowych wg: zakres ograniczeń dewizowych: kurs waluty wymienialnej (ustalany przez podaż i popyt na waluty obce na krajowym lub międzynarodowym rynku walutowym), kurs waluty niewymienialnej (brak legalnego rynku walutowego, kursy: oficjalny, czarnorynkowy) sposób dokonywania zmian kursu walutowego: kurs stały (niewielka amplituda wahań wokół ustalonego parytetu; kurs sztywny - nie jest zmieniany przez dłuższy czas), kurs płynny (ustalany przez popyt i podaż walut obcych; kursy: czysty - brak interwencji władz monetarnych danego kraju, płynny kierowany - korygowany przez władze monetarne) zakres stosowania kursu walutowego: kurs jednolity (wszystkie transakcje są rozliczane wg 1 kursu walutowego), kurs zróżnicowany (kilka kursów) sposób ustalania kursu: kurs „fixing” (gdy kurs waluty jest ustalany raz lub kilka razy dziennie w warunkach centralizacji podaży i popytu na walutę), kurs ciągły (teoretycznie zmienia się z sekundy na sekundę) poziom stopy inflacji: nominalny (wynik różnic w stopach inflacji), realny (koryguje kurs nominalny o zmiany poziomu cen krajowych i zagran

(…)

… jest szkoda lub strata Podział ryzyka finansowego: kredytowe rynkowe: kursowe/walutowe, stopy %, innych cen płynności prawne operacyjne

… inflacji danej waluty; t - czas; gdy RER rośnie to konkurencyjność cenowa maleje Kurs efektywny: G = a1g1 * a2g2 * ... * angn Σ gi = 1 ai - miernik wartości danej waluty do innych walut; gi - wagi wybranych walut
Funkcjonowanie rynku walutowego: Uczestnikami rynku walutowego są BC, b. komercyjne, inne instytucje finansowe i osoby fiz. Gł. waluty m-nar. rynku walutowego: dolar amerykański, australijski, kanadyjski, funt, euro, jen, frank. Każde kwotowanie na rynku podawane jest w postaci dwóch cen - pierwsza to cena po której kwotujący chce kupić walutę (BID), druga to cena po której kwotujący chce ją sprzedać (ASK). np. kwotowanie $ do zł to: USD/PLN 3,4150/3,4175 czyli chęć zakupu 1$ po 3,4150zł i sprzedaży po 3,4175zł; USD jest walutą bazową a PLN notowaną. Dewizy są notowane do 4 miejsc po przecinku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz