Ekonomika banku komercyjnego

note /search

Ryzyko kredytowe - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

RYZYKO KREDYTOWE Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w tej umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kr-biorca zobowiązuje się do korzystania z niej na war...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ Stopa procentowa - cena jaką dłużnik płaci wierzycielowi za udostępnione fundusze pieniężne. Obrazuje stosunek wysokości ceny pożyczki do wartości pożyczonego kapitału. Stopy % są niestabilne, bo w bardzo krótkich okresach ulegają znacznym zmianom. Ryzyko stopy % - niebezpie...

Ryzyko walutowe - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

RYZYKO WALUTOWE Ryzyko walutowe (kursowe) - zagrożenie nieosiągnięcia zamierzonych celów na skutek zmian kursu walutowego lub zagrożenia odmiennymi od założonych celów wynikami działań na skutek niedoskonałej antycypacji przyszłego poziomu kursów walutowych; składa się z: - ryzyka waluty (niebezpiec...

System bankowy, rynek walutowy, definicja ryzyka - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

SYSTEM BANKOWY System bankowy - ogół instytucji bankowych oraz norm prawnych, ustalających organizację, zakres i zasady działania banków. Bank Centralny banki komercyjne prawo bankowe nadzór nad bankami system gwarantowania depozytów/inwestycji Rodzaje banków: centralne operacyjne specjalne kasy osz...