Syndrom FAS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Syndrom FAS - strona 1 Syndrom FAS - strona 2 Syndrom FAS - strona 3

Fragment notatki:


Syndrom FAS - Alkoholowy Syndrom Płodowy/ Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu. FAS może się objawić w sytuacji, gdy pije matka, ale też gdy pije ojciec (ma to wpływ na funkcjonowanie plemników). Badania nie wykazały jeszcze, czy w takiej sytuacji może zaistnieć pełnoobjawowy FAS.
Klasyfikacje:
Pełnoobjawowy FAS - działanie alkoholu w ciąży (często też długo przed ciążą); dysmorfia twarzy.
FAE - Fetal Alcohol Effects (Alkoholowy Efekt Płodowy) - charakteryzuje się takimi samymi symptomami jak FAS, ale o mniejszym natężeniu.
ARND - Alcohol - Related Neurodevelopmental Disorder (Zaburzenia Rozwoju Układu Nerwowego Powiązane z Alkoholem) - symptomy są tu związane wyłącznie ze sferą intelektualną i społeczną.
PFAS - Partial Fetal Alcohol Syndrome (Połowiczny Alkoholowy Syndrom Płodowy) - opisywany także w kategoriach tzw. niepełnoobjawowego FAS
ARBD - Alcohol - Related Birth Defects (Płodowe Defekty Poalkoholowe) - wrodzone efekty natury anatomicznej lub funkcjonalnej
FASD - Fetal Alcohol Spectrum Disorder (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) - nie jest to termin przyjmowany w diagnozie klinicznej
Niepełnoobjawowy FAS:
Niepełny FAS - potwierdzone spożywanie alkoholu przez matkę; bez dysmorfia twarzy
Bez potwierdzonej wewnątrzmacicznej ekspozycji na działanie alkoholu (alkohol mógł być spożywany dużo wcześniej przed ciążą lub osobą pijącą jest ojciec)
Związane z alkoholem wady wrodzone - wady serca, słuchu, układu moczowego
Patologia OUN, zaburzenia zachowania (zachowania opozycyjno- buntownicze)
Kryteria diagnostyczne pełnoobjawowego FAS:
Zahamowanie wzrostu w okresie przed/poporodowym; zmniejszony obwód głowy
Objawy świadczące o nieprawidłowym rozwoju OUN - zaburzenia neurologiczne, opóźnienia rozwoju, upośledzenie umysłowego, wady rozwojowe czaszki i mózgu (mniejszy mózg niż u prawidłowo rozwijającego się dziecka); otrzymują dość niską ilość punktów w skali Apgar
Charakterystyczne cechy twarzy - krótkie szpary powiekowe (zbyt szerokie rozstawienie, opadanie jednej z powiek); cienka górna warga; wydłużona i spłaszczona środkowa część twarzy ze spłyconą rynienką nosową; krótki nos
Dodatkowe kryteria:
Zaburzenia snu
Zawężone pole widzenia
Deficyt uwagi, pamięci
Zmniejszona wrażliwość na hałas i stymulację
Zwiększona aktywność, zmienne odruchy motoryczne
Nadmierna reaktywność na stres
Opóźniony rozwój mowy
Problemy w uczeniu się - trudności z przyswajaniem pojęć abstrakcyjnych, uogólnianiem, trudności w uczeniu się na błędach, słaba ocena sytuacji, niedojrzałość emocjonalna i społeczna - niezdolność do spontanicznego rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków z uprzednich zachowań; ograniczona zdolność do samokontroli; słaba kontrola impulsów (te objawy powodowały, że syndrom FAS mylono z ADHD)


(…)

… myślenia magicznego - trzy A (antropomorfizm, animizm, artyficjalizm)
Zaburzenia wzroku, słuchu; wady serca, zaburzenia rytmu serca; wady układu moczowego
Deformacje stawów
Zaburzenia wtórne:
Zmęczenie, poirytowanie, frustracja, gniew, agresja, strach
Unikanie, wycofanie się, zamknięcie w sobie
Kłamstwo, wagarowanie, arogancja, ucieczki z domu, kłopoty z prawem
Problemy ze zdrowiem psychicznym
Trudności w nauce - niepowodzenia szkolne
Dzieci z PZA - problemy:
Małe, słabe, kruche, problemy ze snem, łaknieniem
Nieprawidłowo rozpoznawane ADHD - problemy z koncentracją, skupieniem, kontrolą, nie rozumieją znaczenia negatywnych zachowań (złośliwość), labilność emocjonalna, nie przestrzeganie reguł, zasad
Są zdolne do skupienia uwagi, mają problem z jej przenoszeniem; wydłużony czas reakcji
Zachowania…
… się ciągłego kontaktu ciała (obejmowanie obcych ludzi); dewiacje seksualne
PRZYCZYNA: zaburzone czynności kory płatów czołowych, odpowiedzialnych za funkcje wykonawcze
Adolescencja:
Brak kontroli impulsów, słaba zdolność do osądu
Nie uczy się na podstawie doświadczeń - kara lub argumentacja nie ma wpływu; wciąż powtarza te same schematy, błędy, nie koryguje ich
Problemy z myśleniem przyczynowo- skutkowym…
… myślenia magicznego - trzy A (antropomorfizm, animizm, artyficjalizm)
Zaburzenia wzroku, słuchu; wady serca, zaburzenia rytmu serca; wady układu moczowego
Deformacje stawów
Zaburzenia wtórne:
Zmęczenie, poirytowanie, frustracja, gniew, agresja, strach
Unikanie, wycofanie się, zamknięcie w sobie
Kłamstwo, wagarowanie, arogancja, ucieczki z domu, kłopoty z prawem
Problemy ze zdrowiem psychicznym
Trudności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz