Świetliki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świetliki - wykład - strona 1 Świetliki - wykład - strona 2 Świetliki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Świetliki
W halach jednonawowych znacznych szerokości oraz wielonawowych nie wystar­cza doświetlenie ich wnętrz przez okna umieszczone w ścianach zewnętrznych. Zachodzi wówczas potrzeba doprowadzenia światła przez okna w dachu, któ­re nazywa się świetlikami lub świetlniami. Konstrukcja ich może być również wykorzystywana do wentylacji grawitacyjnej obiektu.
Światło doprowadzane przez świetliki w dachu jest bardziej odpowiednie do oświedenia hal niż światło boczne. Nachylenie oszklonych powierzchni dachu powinno być jednak dosyć znaczne, gdyż w przeciwnym razie zatrzymuje się na nich śnieg, kurz, sadza, powodując zaciemnienie wnętrza obiektu. Na bardziej stromych powierzchniach w mniejszym stopniu osadzają się zanieczyszczenia. Ponadto kąt pochylenia płaszczyzn szklonych większy niż 45° jest korzystniej­szy z uwagi na szczelność połączeń i wykraplanie się pary wodnej. W przy­padku mniejszych kątów nachylenia, na „chłodnych" powierzchniach świetli­ków wykrapla się wilgoć, która — zbierając się w większe krople — opada i zanieczyszcza wnętrze hali. Możliwie równomierne oświetlenie hali potrzeb­ne do pracy można uzyskać, dobierając odpowiednio wielkości i rozmieszczenie powierzchni szklonych.
Z uwagi na usytuowanie na połaci dachu hali świetliki dzieli się na poprzecz­ne (gąsienicowe — rys. 3.24a), podłużne (kalenicowe — rys. 3.24b) i latarniowe (punktowe — rys. 3.24c). W takich świetlikach przeszklone powierzchnie, dopro­wadzające światło do wnętrza obiektu, występują odpowiednio wzdłuż (równole­gle) lub w poprzek (prostopadle) do osi podłużnej hali. W przypadku świetlików latarniowych hala jest oświetlana przez przeszklone powierzchnie usytuowane lokalnie na połaci dachu.
Konstrukcja klasycznych świetlików hal przemysłowych (rys. 3.25) składa się z ustrojów nośnych świetlików 1, rygli ściennych 2 lub płatwi 3 oraz ram okiennych, w skład których wchodzą szczebliny 4 i elementy wieńczące 5. Ten układ konstrukcyjny należy uzupełnić w połaci dachu oraz płaszczyznach piono­wych stężeniami połaciowymi poprzecznymi i pionowymi podłużnymi. Świetliki opierają się na płatwiach lub ryglach dachowych układu poprzecznego hali. Ze względu na wymagane gabaryty w transporcie drogowym i kolejowym są one przewożone oddzielnie i łączone na montażu z elementami nośnymi na śruby. Przy tym założeniu w obliczeniach statycznych świetliki traktuje się jako samo­dzielne elementy ramowe lub kratowe, wsparte na głównych elementach nośnych.
Schematy statyczne świedików o ramowych ustrojach nośnych pokazano na rys. 3.26 (limami przerywanymi oznaczono powierzchnie oszklone). Są to ramy Rysunek 3.26. Schematy statyczne świetlików o ramowych ustrojach nośnych (opis w tekście): 1 - oszklenie ; j ! :
dwu- lub trój przegubowe trójkątne bądź trapezowe. Takie konstrukcje oraz świe­tliki kratowe pokazane na rys. 3.27a i d stosuje się jako ustroje nośne świetlików poprzecznych. Są to samodzielne ustroje nośne oparte na płatwiach. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz