Świadczenia ciągłe.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia ciągłe. - strona 1 Świadczenia ciągłe. - strona 2

Fragment notatki:

Świadczenia ciągłe. Jeżeli świadczenie ma charakter ciągły, mówimy że powstaje stosunek obligacyjny o charakterze ciągłym. Zatem charakter świadczenia przesądza charakter stosunku obligacyjnego.
Regulacja prawna. Brak definicji ustawowej- zadanie doktryny, sądów powszechnych. Istnieją tylko przykłady, które są uogólnione na inne sytuacje.
Próbą regulacji nowy: Art. 365 1 . Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. - chodzi o sposób rozwiązania zobowiązania o charakterze ciągłym.
Pojęcie. Świadczenie dłużnika jest stałym, permanentnym zachowaniem się dłużnika.
Istota:
Określone stałe zachowanie się dłużnika w czasie trwania stosunku obligacyjnego (element permanentności). Zachowanie to ujmuje się jako jedno świadczenie, rozciągnięte w czasie z punktu widzenia stosunku obligacyjnego (element jedności świadczenia). Przykłady. Świadczenie w stosunku najmu, użyczenia, dzierżawy.
Umowa o pracę- pracownik w stałej gotowości do pracy.
Umowa rachunku bankowego
Stałe świadczenie banku wobec posiadacza rachunku bankowego- stała gotowość do dokonywania transakcji, rozliczeń.
Też umowa przechowania (np. na parkingu stałe pilnowanie auta).
Znaczenie praktyczne. Ogromne znaczenie w dwóch aspektach:
W zakresie wzorców umownych Art. 384 1 . Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. Zmiana wzorca umownego w trakcie trwania stosunku o charakterze ciągłym jest możliwa, przy stosunku o charakterze nieciągłym jest to niemożliwe.
Sposób rozwiązania stosunku o charakterze ciągłym:
Wypowiedzenie umowy- wypowiada się umowę, która tworzy stosunek ciągły (np. wypowiedzenie umowy rachunku bankowego: Art. 730. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nie oznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów .)
Odstąpienie od umowy- przy innych umowach niż tworzących stosunek ciągły.
Choć w orzecznictwie ostatnio ta formuła została złamana.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz