Style kierowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style kierowania - strona 1 Style kierowania - strona 2 Style kierowania - strona 3

Fragment notatki:

Style kierowania
Istotny wpływ na jej powstanie i rozwój miał postęp w dziedzinie psychologii i socjologii oraz rozwój nowych technik badań po II wojnie światowej. Do najbardziej znanych przedstawicieli tej szkoły należą: Ch. Argiris, R. Likert, D. McGregor. Przedmiotem prowadzonych przez nich badań była analiza napięć powstających na styku tradycyjnych struktur organizacyjnych i indywidualnych potrzeb pracowników, wynikiem których jest m.in. marnotrawstwo zasobów ludzkich. Styl autokratyczny - kierownik autokrata wyznaje zasadę, że świat podzielony jest na tych, którzy podejmują decyzje i na tych, którzy mają obowiązek wykonywać te decyzje. Występuje tu ostry podział na kierownika i podwładnych
Cechy charakterystyczne w postępowaniu takiego kierownika:
jako środek wpływu stosuje przymus, on ma władzę, czyli sam wyznacza zadania, sposoby ich wykonania, określa: kto ma je wykonać i w jakim czasie,
- podwładni nie mają wpływu na podjęcie decyzji,
- polecenia wydaje w formie nie znoszącej sprzeciwu, - często przeprowadza drobiazgowe kontrole.
(2) Styl demokratyczny jest wyraźnym przeciwieństwem stylu autokratycznego. Nie ma wyraźnego podziału na kierownika i podwładnych. Kierownik demokrata chce wytworzyć w zespole dobrą atmosferę, klimat współdziałania i silną więź między nim a zespołem. Postępowanie kierownika - demokraty cechuje:
1- wywieranie wpływu na grupę poprzez przekonywanie, dyskusję, akcentuje wspólnotę interesów,
2- inspirowanie podwładnych do działania,
3- zostawianie dużej swobody działania i samodzielność swoim pracownikom w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu szczegółowych problemów,
4- przed podjęciem decyzji zasięganie rady u swoich podwładnych, a tym samym stwarza warunki sprzyjające wyzwalaniu inicjatywy i pomysłowości,
5- kontrolę opiera na samokontroli ze strony pracowników, stwarza poczucie wzajemnej zależności,
6- jako motywację do pracy stosuje nagrody.
(3) Styl nieingerujący (liberalny) reprezentuje kierownik, który w minimalnym stopniu interesuje się wykonaniem zadań i problemami swojej załogi. Kierownik - koordynator nie ingeruje w ich pracę, ale stwarza jedynie warunki do działania i reprezentuje zespół na zewnątrz. Zebrano charakterystyki wielu kierowników i przeanalizowano je. Za każdym razem otrzymywano dwa rodzaje zachowań kierowniczych:
1- wzgląd na innych, czyli orientacja na ludzi. Jest to zachowanie świadczące o przyjaznych relacjach pomiędzy kierownikiem a podwładnymi oraz szacunek i zaufanie obydwu stron ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz