Strategia marketingowa - usługi telewizyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia marketingowa - usługi telewizyjne  - strona 1 Strategia marketingowa - usługi telewizyjne  - strona 2 Strategia marketingowa - usługi telewizyjne  - strona 3

Fragment notatki:


STRATEGIA MARKETINGOWA W SEKTORZE USŁUG TELEWIZYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WIZJI TV Strategia nie jest problemem firmy, jest sposobem rozwiązywania jej problemów. Strategia marketingowa to sposób realizacji celów marketingowych firmy zapewniających wzrost konkurencji przedsiębiorstwa na rynku. Należy odpowiedzieć na pytanie: jak osiągnąć to, co wcześniej zaplanowaliśmy? TEZA PRACY Praca ta ma udowodnić tezę, że wykorzystanie teorii marketingu i wdrożenie do w praktyce, dzięki odpowiedniej strategii marketingowej, jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Wizji TV na konkurencyjnym rynku telewizji cyfrowych.
Praca ma dodatkowo udowodnić, takie tezy jak:
Strategia umożliwia lepsze dopasowanie specyfiki przedsiębiorstwa do wymogów stawianych przez rynek
Strategia pozwala na identyfikację konkurentów oraz strategii ich działania
Strategia umożliwia nakreślenie ogólnych celów i warunków wprowadzenia orientacji skierowanej na klienta
Strategia wskazuje sposoby osiągnięcia założonych celów
Strategia pomaga uzyskać przewagę strategiczną ( przedsiębiorstwo staje się bardziej atrakcyjnym partnerem)
Istotą skutecznej strategii jest stworzenie unikalności firmy, która pozwoli w sposób wyraźny odróżnić dane przedsiębiorstwo od innych podmiotów działających na rynku. Opracowana strategia marketingowa pozwoli na uzyskanie informacji o obecnej pozycji jaką zajmuje przedsiębiorstwo, a także pozwoli na określenie pozycji jaką chciałoby zająć w przyszłości i wyznaczenie ograniczeń w osiągnięciu zamierzonego celu.
Cel praktyczny opracowania stanowi ocena dotychczasowych działań marketingowych Wizji TV. Przedstawia fazy, etapy szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa w poprzednich latach działania, jak również własną propozycję dalszego funkcjonowania firmy w ujęciu działań marketingowych.
PROBLEM BADAWCZY I HIPOTEZA ROBOCZA Podstawowym problemem badawczym będzie ustalenie, co decyduje o powodzeniu strategii marketingowej??
Istotą procesu formułowania strategii jest dążenie do znalezienia odpowiedzi na cztery pytania:
Jaką pozycję zajmuje obecnie przedsiębiorstwo i jakie są jego możliwości rozwojowe??
Jaką pozycję chciałoby zająć w przyszłości i jakie cele chce osiągnąć w okresie strategicznym, tj. w okresie, na jaki jest opracowana strategia??
Co mu utrudnia obecnie i co może utrudnić w przyszłości osiągnięcie pożądanej pozycji??
Co powinno i co musi uczynić, aby przesunąć się z pozycji obecnie zajmowanej na pozycję pożądaną i osiągnąć sukces??


(…)

… na pozycję pożądaną i osiągnąć sukces??
Podstawowa hipoteza robocza brzmi:
Który z czynników otoczenia przedsiębiorstwa i otoczenia konkurencyjnego ma decydujący wpływ na powodzenie strategii marketingowej???
METODA BADAŃ
Do przeprowadzenia badań wybrałam analizę SWOT i metodę Mc Kinsey`a.
ANALIZA SWOT
Jedną z najpopularniejszych technik analizy strategicznej jest analiza SWOT. Nazwa (akronim) pochodzi…
… dalszego i bliższego oraz analizę przedsiębiorstwa.
ANALIZA OTOCZENIA
Z pewnym uproszczeniem, do otoczenia zalicza się wszystkie te czynniki, które są niezależne od przedsiębiorstwa.  Bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa     Otoczenie dalsze (globalne) zawiera ogólne, wzajemnie powiązane czynniki i systemy oddziaływujące raczej pośrednio na domenę (przedsiębiorstwo). Otoczenie bliższe z kolei…
… umownych itp.     Stosunki przemysłowe i państwo jako czynnik konkurencji, np. kontrola cen na sprzedawane towary, ograniczenia importowo-eksportowe, regulacje prawne między pracodawcą i pracobiorcą itp.
  Bliższe otoczenie ekonomiczne
 
ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA
   Zadaniem analizy przedsiębiorstwa jest opis i przede wszystkim ocena, ze strategicznego punktu widzenia, pozycji zasobowej przedsiębiorstwa…
…, „Organizacja i Kierowanie” 1993, nr 2
Penc J., Strategie zarządzania, AW „Placet”, Warszawa 1995
Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996
Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992
Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989
Giszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz