Strategia marketingowa - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia marketingowa - opracowanie  - strona 1 Strategia marketingowa - opracowanie  - strona 2 Strategia marketingowa - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:


Źródła inspiracji Dwa modelowe podejścia w procesie formułowania strategii marketingowych
z zewnątrz do wewnątrz (źródłem inspiracji są popyt oraz preferencje nabywców);
z wewnątrz na zewnątrz (źródłem inspiracji są posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby i umiejętności).
Oba podejścia wzajemnie się uzupełniają.
Zmienne wyznaczające obszar możliwych strategii marketingowych Procedury formułowania strategii marketingowych Podejście modelowe (planistyczne), zakładające uporządkowany i systematyczny tryb postępowania.
Podejście empiryczne, zakładające ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych oraz zasobów i umiejętności.
Oba podejścia różnią się:
fazowością postępowania;
zakresem gromadzonych informacji;
rodzajem gromadzonych informacji;
wartością gromadzonych informacji.
Informacja jako podstawa formułowania strategii marketingowych Formułowanie strategii marketingowych musi być oparte na coraz większych zasobach informacji (aspekt ilościowy) i na coraz większej ich wartości (aspekt jakościowy).
Informacje muszą cechować się dokładnością, aktualnością, odpowiedniością i kompletnością.
Eliminowanie luki informacyjnej jest możliwe dzięki prowadzeniu systematycznych badań marketingowych.
Podstawowe znaczenie dla kształtowania strategii marketingowej ma zbiór informacji charakteryzujących zjawiska zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa.
Misja firmy jako podstawa strategii marketingowej Pojęcie: deklaracja celów działalności:
określająca relacje z każdym z rynków, na których firma działa;
stanowiąca uzasadnienie jego istnienia i rozwoju.
Klienci
Kim są klienci firmy?
Wyroby lub usługi
Jakie są główne wyroby i usługi firmy?
Lokalizacja
Gdzie firma konkuruje?
Technologia
Jaka jest podstawowa technologia przedsiębiorstwa?
Sposób na przetrwanie
Jakie jest zaangażowanie firmy w osiąganie celów ekonomicznych?
Filozofia
Jakie są podstawowe przekonania, wartości, aspiracje i priorytety firmy?
Własna koncepcja rozwoju
Jakie są główne atuty i przewaga konkurencyjna firmy?


(…)

… wizerunek
Jaka jest społeczna odpowiedzialność firmy i jaki jest jej pożądany wizerunek?
Stosunek do pracowników
Jaki jest stosunek przedsiębiorstwa do pracowników?
Wizja firmy jako podstawa strategii marketingowej
Pojęcie:
możliwy do spełnienia obraz przyszłości firmy i jej docelowej pozycji na rynku;
zestaw dążeń i aspiracji związanych z działalnością firmy.
Elementy:
opis postrzeganego środowiska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz