Stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi - strona 1 Stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi - strona 2

Fragment notatki:

Stowarzyszenie ze wspólnotami Europejskimi Traktat z maastricht wprowadził jednolitą formę członkostwa w UE, pewna formą wyjątku od tego jest możliwość zawarcia stowarzyszenia z UE. Umowy stowarzyszeniowe są zawierane przez wspólnoty i tworzą prawa i obowiązki po stronie Wspólnot, państw członkowskich i stowarzyszonych. Są tworzone w celu specyficznego uprzywilejowanego ustalenia stosunku między UE a państwem stowarzyszonym. Zawieranie:
negocjacje prowadzi Komisja zgodnie z mandatem Rady
po otrzymaniu zgody parlamentu(absolutna większość głosów), Rada zawiera układ podejmując jednomyślną decyzję Po podpisaniu przez przewodniczącego Rady, państwa członkowski i państwo stowarzyszone układ podlega ratyfikacji Rodzaje stowarzyszeń:
Stowarzyszenie traktatowe - stowarzyszenia państw i organizacji międzynarodowe oparte na przepisach art. 310 TWE i 206 TEWEA
Stowarzyszenia konstytucyjne - stowarzyszenia krajów o terytoriów zamorskich uregulowane przepisami części IV TWE
1. Stowarzyszenie Traktatowe Wyróżnia się dwa rodzaje umów opartych na przepisach 310 TWE i 206 TEWEA
Stowarzyszenia ograniczone do państw europejskich - taki układ o stowarzyszeniu przewiduje wzajemne prawa i obowiązki, wspólne działania i specjalne procedury(zazwyczaj dotyczą wolnego handlu oraz określone cele polityczne mogące prowadzić do członkostwa). Należy tu wymienić Układy Europejskie zawarte z państwami Europy Środkowej i Wschodniej obok wspólnot ich stronami są państwa członkowskie UE, obecnie istniejące Układy Europejskie zostały zawarte z Bułgarią i Rumunią. Cele każdego z Układów Europejskich obejmują dialog polityczny, popieranie rozwoju handlu i harmonizowanie stosunków gospodarczych, , stworzenie podstawy dla pomocz finansowej i technicznej, stworzenie ram stopniowej integracji ze Wspólnotami oraz popieranie współpracy w dziedzinie kultury. Instytucje
Rada Stowarzyszenia - składający się z członków rządów państw członkowskich lub Rady, często uzupełnionym członkami komisji oraz przedstawicieli rządu danego państwowa(z którym zawiera się umowę - główny organ doradczy - nadzór nad realizacją danego układu stowarzyszeniowego)
Komitet stowarzyszenia - organ doradczy i pomocniczy Rady Stowarzyszenia(przedstawiciele rządu danego państwa i przedstawiciele Rady Unii Europejskiej i Komisji)
Parlamentarny komitet Stowarzyszeniowy - parlamentarny organ doradczy, składający się z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli danego parlamentu narodowego
Układy Europejskie zawierają także przepisy dotyczące załatwiania sporów
Europejskie Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu -

(…)

… oraz przedstawicieli danego parlamentu narodowego
Układy Europejskie zawierają także przepisy dotyczące załatwiania sporów
Europejskie Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu - zawarte przez wspólnoty z Chorwacją byłą Jugosławią i republiką Macedonii, powołują się one na art. 310 TWE i 101 TEWEA(podpisywane większością kwalifikowaną)
Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego - główną ideą w sprawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz