STOSUNKI POMIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
STOSUNKI POMIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI - strona 1 STOSUNKI POMIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI - strona 2 STOSUNKI POMIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI - strona 3

Fragment notatki:

STOSUNKI POMIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI I. STOSUNKI POLEGAJĄCE NA POCHODZENIU DZIECKA OD RODZICÓW ( Art. 62- 86 ). POCHODZENIE- fakt biologiczny, któremu prawo nadaje znaczenie zdarzenia prawnego. Może dojść jednak do rozbieżności między stanem prawnym a rzeczywistym.. Dziecko może pochodzić tylko od 1 matki i od 1 ojca. Dopóki ojcostwo jednego mężczyzny jest względem dziecka w rozumieniu prawa ustalone, ustalenie ojcostwa innego mężczyzny jest niedopuszczalne. - nie można ustalić ojcostwa innego mężczyzny względem dziecka urodzonego przez mężatkę, dopóki nie obali się domniemania ojcostwa z art. 62 ( SN. 1966 ), - nie można sądownie ustalić ojcostwa co do dziecka, które zostało uznane przez innego mężczyznę ( SN 1956 Pochodzenie należy do tzw. praw stanu. Do ich dochodzenia właściwa jest droga procesu, który podlega zasadom postępowania odrębnego ( Art. 425- 35, 453- 58 kpc ), wyrok jest skuteczny względem osób trzecich. Orzeczenie mają charakter deklaratywny i mają moc wsteczną. Niedopuszczalna jest odmowa przeprowadzenia jednego z cieszących się naukową pewnością dowodów na tej podstawie, że wynik jest niepewny- zawsze na żądanie strony, także z urzędu- nie zwalnia to jednak sądu od przeprowadzenia innych dowodów. DOWODY: - dowód z krwi- dziecko cechę krwi dziedziczy po ojcu lub matce, jeżeli więc ma inną grupę krwi niż matka i domniemany ojciec dziecka, to z pewnością ( przy założeniu, że macierzyństwo jest pewne, dowód prowadzi do zaprzeczenia ojcostwa. Można więc ojcostwo wykluczyć, ale nie stwierdzić, - dowód z DNA ( kosztuje ok. 2000 zł )- pozwala z prawdopodobieństwem równym praktycznej pewności potwierdzić ojcostwo ( SN 1997 ). - niezdolność płciowa mężczyzny ( w okresie poczęcia, a nie w okresie badania ! ): - IMPOTENTIA COEUNDI- niezdolność do fizycznego współżycia, - IMPOTENTIA GENERANDI- niezdolność do zapłodnienia kobiety, - zestawienie czasu obcowania domniemanego ojca z matką dziecka ze stopniem rozwoju dziecka. Np. pozwany obcował z matką dziecka jedynie na 6 miesięcy przed urodzeniem się dziecka, a przy porodzie zostało stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że dziecko przyszło na świat w pełni donoszone, - zmniejszona zdolność do zapłodnienia matki ( teoria Ogino- Knausa )- obcowanie w tym okresie nie wyklucza całkowicie zajścia kobiety w ciąże, ale praktyka przyjmuje, że prawdopodobieństwo jest znikome, - badanie cech antropologicznych ( dowód z podobieństwa )- gdy dziecko ukończyło 3 lata, powinien zostać poprzedzony dowodem z krwi. Wobec praktyki badań DNA ten dowód utracił przydatność. SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE KOBIETY ( INSEMINATIO ARTIFICIALIS )

(…)

… od tego, czy dawcą tym jest:
- mąż matki ( INSEMINACJA HOMOLOGICZNA ),
- obcy mężczyzna ( INSEMINACJA HETEROLOGICZNA ).
Dotychczas jedyny raz SN zajmował stanowisko w tej sprawie w 1983- żądanie męża matki zaprzeczenia ojcostwa co do dziecka poczętego w wyniku dokonanego za zgodą tego męża sztucznego zapłodnienia nasieniem innego mężczyzny może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego ( nadużycie prawa podmiotowego- wyjątkowo Art. 5 kc będzie podstawą oddalenia praw ).
POZOSTAŁE STOSUNKI MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI
Są niezależne od władzy rodzicielskiej, ale pozostają w ścisłym związku z jej wykonywaniem.
1) obowiązek wzajemnego wspierania się ( Art. 87 )
Jeśli dziecko mieszka u rodziców, to:
- jeśli ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny…
… zostało ustalone przez uznanie dziecka,
Zasada: dziecko nosi nazwisko ojca,
Wyjątek: nazwisko matki
- oświadczenie ojca
- zgoda osób, których zgoda jest potrzebna do ważności uznania,
- zgoda dziecka, jeśli w chwili uznania ukończyło 13 lat
c) jeśli sądowe ustalenie ojcostwa
Zasada: nazwisko matki
Wyjątek: nazwisko ojca
- orzeczenie w tym przedmiocie sądu,
- wniosek dziecka/przedstawiciela ustawowego…
… ( Art. 91 §2 ),
To nie jest obowiązek alimentacyjny- dziecko jest do niej zobowiązane, choćby nawet rodzice mieli dostateczne własne dochody na utrzymanie rodziny.
- jeśli pozostaje na utrzymaniu rodziców, to obowiązane jest pomagać im we wspólnym gospodarstwie ( Art. 91 §1 ).
Ale z Art. 96 wynika- nasilenie tej pracy powinno być tylko takie, aby dziecko mogło być przygotowane do przyszłej pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz