Stężenie jonów wodorowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stężenie jonów wodorowych - strona 1 Stężenie jonów wodorowych - strona 2 Stężenie jonów wodorowych - strona 3

Fragment notatki:


SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 6 TEMAT: Stężenie jonów wodorowych. Wskaźniki pH. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z metodami oznaczania pH roztworu oraz  z zachowaniem się wskaźników w poszczególnych roztworach. Zad. 1. Badanie zmiany barwy wskaźników w roztworach o różnych wartościach pH. Do trzech probówek wlano po około 2 cm3 roztworu wzorcowego o znanym pH. Do każdej z  nich dodano dwie krople następujących wskaźników: oranż metylowy, błękit bromotymolowy,  fenoloftaleina. Zanotowano barwę wskaźników, następnie porównano uzyskane wyniki z  wartościami pH zawartymi w poniższej tabeli:  Lp. Wskaźnik Barwa Barwa zanotowana 1 Oranż metylowy Czerwona gdy pH  4,5 Żółta 2 Błękit  bromotymolowy Żółta gdy pH  7,6 Żółta 3 Fenoloftaleina Bezbarwna gdy pH 10 Bezbarwna Roztwór wzorcowy: 5 pH Z powyższej tabeli wynika, że pH badanego roztworu znajduje się w przedziale od 4,5 – 6. Na podstawie użytych w doświadczeniu wskaźników nie można określić dokładnego pH roztworu. Zad.2. Sprawdzanie odczynu wybranych roztworów. Do ośmiu ponumerowanych probówek dodano kolejno po 1 cm3 następujących roztworów: 0,1 M HCl, 0,1 M CH3COOH, 0,1 M NaCl, H2O(destylowana), 0,1 M NH3 (aq), 0,1 M NaOH, 0,1 M NH4Cl, 0,1 M K2CO3. Przygotowano osiem papierków wskaźnikowych. Z każdej probówki  pobrano opłukaną i osuszoną bagietką kroplę roztworu. Następnie zwilżono nią jeden papierek  wskaźnikowy i zanotowano jego zabarwienie.  Roztwór Otrzymana barwa 0,1 M HCl czerwona 0,1 M CH3COOH bezbarwna 0,1 M NaCl bezbarwna H2O (destylowana) bezbarwna 0,1 M NH3 (aq) niebieska 0,1  M NaOH niebieska 0,1 M NH4Cl niebieska 0,1 M K2CO3 niebieska Zad.3. Oznaczenie pH roztworu. Określono wartość pH roztworu otrzymanego od prowadzącego ćwiczenia stosując metodę  opisaną w doświadczeniu 1.   Wskaźnik Barwa Papierek uniwersalny niebieska fenoloftaleina malinowa Stwierdzono, że pH badanego roztworu wynosi 10.  Zad.4. Oznaczanie wartości pH roztworu z zastosowaniem pehametru. Należało zmierzyć pH następujących roztworów:  1) 0,1 M roztworu kwasu chlorowodorowego otrzymanego z roztworu stężonego (36%, d=1,18  g/cm3), 2) 0,1 M roztworu wodorotlenku sodu otrzymanego ze stałego NaOH,  3) 0,1 M roztworu kwasu octowego – użyto gotowego roztworu,  4) 0,1 M roztworu amoniaku – użyto gotowego roztworu. Orientacyjną wartość pH określono papierkiem uniwersalnym. Następnie zmierzono pH za pomocą  pehametru wyposażonego w elektrodę kombinowaną. Uzyskane wyniki, łącznie z wartościami 

(…)

… miareczkowania).
Zad.6. Oznaczanie pehametrem pH kilku produktów żywnościowych.
Do zlewki o pojemności 100 cm3 wlano kilka wybranych, aktualnie dostępnych w
laboratorium, produktów: napój Coca Cola, ocet spożywczy, sok jabłkowy, kawa, piwo, woda
gazowana. Pehametrem zmierzono ich pH.
Nr
Produkt
pH
1
Coca cola
2,05
2
Ocet spożywczy
1,73
3
Sok jabłkowy
3,27
4
kawa
5,62
5
piwo
4,25
6
Woda gazowana
5,13
Badane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz