Stężenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stężenia - wykład - strona 1 Stężenia - wykład - strona 2 Stężenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Stężenia
Zadaniem stężeń jest zapewnienie współpracy poszczególnych elementów, składa­jących się na przęsło, zabezpieczenie ich przed skutkami oddziaływań poziomych oraz zapewnienie stateczności konstrukcji całego przęsła. Stężenia są istotnym ele­mentem szczególnie mostów stalowych, wykonywanych ze stosunkowo mało sztyw­nych elementów, zwłaszcza o małej sztywności w kierunku poprzecznym. W mo-Qtar.h hetnnnwvch (żelbetowych, sprężonych) brak jest z reguły stężeń. Wynika to z większej sztywności podstawowych elementów konstrukcyjnych przęsła - pomo­stu oraz dźwigarów głównych.
W skład stężeń wchodzą (rys. 5.12):
- stężenia wiatrowe (poziome i pionowe) tzw. wiatrownice,
- tężniki hamowne,
- tężniki przeciwwahaniowe.
W przypadku mostu z jazdą dołem, stężenia mogą być umieszczone nad pomo­stem, tworząc w ten sposób most zamknięty. Warunkiem zastosowania takiego roz­wiązania jest wystarczająca dla zachowania skrajni wysokość dźwigarów głównych. Jeśli nie jest to możliwe i w moście brak jest stężeń górnych, wtedy mówi się o moście otwartym (rys. 5.13). W moście typu zamkniętego, nad podporami kon­struuje się ramy portalowe, których zadaniem jest przeniesienie sił przekazywanych przez stężenia na podpory mostu. W mostach typu otwartego występują natomiast półramy, zapewniające stateczność ściskanym pasom dźwigarów głównych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz