Stereotyp doktrynalny lewicy i prawicy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stereotyp doktrynalny lewicy i prawicy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

STEREOTYP DOKTRYNALNY LEWICY I PRAWICY
Mimo że jak twierdzi prof. Jamroz we współczesnych państwach demokratycznych wyróżniamy tylko trzy stereotypy doktrynalne (konserwatywny, liberalny i socjaldemokratyczny) to nadal żywe są także stereotypy lewicy i prawicy Lewica :
- tu stereotyp doktrynalny oparty jest na idei równości społecznej, roli państwa jako podmiotu dokonującego redukcji nierówności społecznych poprzez redystrybucję dochodu narodowego, - postulat uspołecznienia w różnej postaci - charakterystyczne jest tu utrzymanie rozbudowanych programów socjalnych opartych na redystrybucji dochodu narodowego, dążenie do wyrównania dochodów obywateli. - socjalny model gospodarki rynkowej oparty na elementach państwowej kontroli rynku, przy zachowaniu rozbudowanego sektora publicznego i opiekuńczej funkcji państwa. - istotna jest tu również akceptacja politycznej roli związków zawodowych.
- lewicę cechuje preferowanie demokracji parlamentarnej ( system parlamentarno gabinetowy).
- ideały wolności i równości są tu bardzo ważne, przy hołdowaniu postawom laickim i postulacie rozdzielenia kościoła od państwa.
Prawica: - tu stereotyp doktrynalny oparty jest na idei wolności jednostki, która jest podstawą naturalnego, niesterowalnego odgórnie modelu społeczeństwa, w którym nierówności społeczne są naturalnym rezultatem funkcjonowania mechanizmów opartych na swobodnej konkurencji podmiotów - rola państwa sprowadza się do ochrony naturalnych podstaw społeczeństwa :wolności politycznej i ekonomicznej jednostki, zabezpieczenia mechanizmów konkurencyjnych, ochrony porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. - prawicę cechuje negatywny stosunek do programów socjalnych
- ograniczenie roli państwa, decentralizacja, silna władza wykonawcza, preferowany system prezydencki, półprezydencki,
- poparcie dla kościoła i etyli religijnej, dezaprobata dla zjawisk związanych odchodzeniem od tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Niechęć do wchodzenia w polityczne i ekonomiczne struktury międzynarodowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz