Sens ideowy pojęcia prawica

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sens ideowy pojęcia prawica - strona 1 Sens ideowy pojęcia prawica - strona 2 Sens ideowy pojęcia prawica - strona 3

Fragment notatki:


SENS IDEOWY POJĘCIA PRAWICA PRAWICA   –   potoczne,   ogólne   i   niejednoznaczne   określenie   doktryn   oraz   ruchów  politycznych,   broniących   porządku   społeczno-politycznego   /lub   odwołujących   się   do  przedpoli   tycznych   zasad   „porządku   wyższego”,   których   wspólnym   (negatywnym)  mianownikiem jest przeciwstawianie się ruchom i doktrynom lewicowym.  Pojęcie niełatwo sprecyzować również z racji na jego   genezę . Podczas rewolucji 1789 we  francuskim   Zgromadzeniu   Narodowym   obrońcy   monarchy,   Kościoła   i   dotychczasowego  porządku usiedli po prawej ręce przewodniczącego obradom ( la droite ); pomimo częstego  (nad)używania tego pojęcia w odniesieniu do innych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych,  w miarę zadowalający poziom jego identyfikacji z innymi udaje się uzyskać tylko w stosunku  do krajów, ruchów i ideologii w kręgu cywilizacji zachodniej. Dominują tam konkurencyjne  wobec siebie rozumienia pewnych pojęć, ale posiadają one taką samą podstawę filozoficzną  (pojęcia takie jak jednostka, naród, osoba, rodzina, itp.). Niedawno zaś charakterystyczne  było   to,   że   mianem   prawicowych   określano   wszelkie   ruchy   o   charakterze  antykomunistycznym.   Obecnie,   na   skutek   dominacji   kultury   anglosaskiej,   występuje  znamienne dla świata anglosaskiego przesunięcie akcentu w rozumieniu pojęcia prawicy na  antropologię wolnorynkowego kapitalizmu (nie rozumiem stąd ani słowa, podaję za Jacusiem  Bartyzelusiem). Wyróżniki prawicowości . Klasyk Andre Siegfried Tableau  des partie en France  wskazał, iż  zasadniczymi kryteriami delimitującymi stronnictwa prawicowe są: 1. Stosunek tychże do rewolucji francuskiej – bezwzględne odrzucenie idei instytucji  rewolucyjnych; 2. Stosunek do rewolucji przemysłowej XIX wieku – co najmniej rezerwa do przemian  społecznych i industrializacji. Powyższe wyróżniki pochodzą z 1930 roku, a przez dziesięciolecia powstały nowe ruchy  polityczne,   będące   zarówno   odmianami   prawicy   (nacjonalizm,   konserwatywna   rewolucja,  Nowa Prawica), jak i jej przeciwnikami (komunizm, nazizm, Nowa Lewica). Dlatego kryteria  Siegfieda   należałoby   uzupełnić   przynajmniej   w   postaci   trzech   poziomów   identyfikacji   (z  prawicą). Trzeba jednak pamiętać, iż to, że dany ruch jest prawicowy, nie musi przecież  identyfikować się ze wszystkimi  trzema płaszczyznami : 1. wymiar   metapolityczny   –   już   przed   wojną  Adolf   Bocheński   nazwał   go   „mistyką 

(…)

… prawicy”) komunizmem („skrajną lewicą”),a przecież trzeba wiedzieć, że faszyzm
stanowi mieszankę socjalizmu, syndykalizmu i nacjonalizmu (również rasizmu), a więc
dwóch ideologii lewicowych i jednej prawicowej (nacjonalizmu). Dlatego logicznie rzecz
biorąc, trzeba by umieścić takie zjawisko w centrum – co jest przecież bezsensowne. Dlatego
też właściwym postępowaniem jest enumeracja odmian prawicy:
1…

prawicy, CENTRUM prawicy oraz PRAWICĘ prawicy (układ nie dychotomiczny L-P, ale
triadyczny L-C-P). Gdy dodamy jeszcze SKRAJNĄ LEWICĘ prawicy oraz SKRAJNĄ
PRAWICĘ prawicy, to otrzymamy pentadę (patrz: zajebisty schemat autorstwa
Szymborskiej!).
*SKRAJNA PRAWICA*
Termin politologiczny lub dziennikarsko-propagandowy na oznaczenie pewnych ruchów i
ideologii prawicowych lub takim przypisywanych. Jdnak…
… uzupełnić przynajmniej w postaci trzech poziomów identyfikacji (z
prawicą). Trzeba jednak pamiętać, iż to, że dany ruch jest prawicowy, nie musi przecież
identyfikować się ze wszystkimi trzema płaszczyznami:
1. wymiar metapolityczny – już przed wojną Adolf Bocheński nazwał go „mistyką
polityczną”; idealnym archetypem w tym wymiarze był legitymizm katolickomonarchiczny, który bronił „sojuszu Ołtarza i Tronu”, „mistyki królewskiej”
Pomazańca Bożego, świeckiej władzy papieża oraz pośrednije jurysdykcji Kościoła
nad państwem; w tym rozumieniu prawicą jest każda doktryna oraz ruch polityczny,
która uznaje nadprzyrodzone źródło władzy (pojętej jako depozyt boży) oraz
prawonaturalny fundament społeczeństwa, państwa i prawa, co daje uznanie za
przedpolityczne takich instytucji jak: małżeństwo i rodzina, własność prywatna,
wobec których państwo może jedynie odgrywać role ochronne oraz absolutny brak
akceptacji dla działań godzących w ład naturalny (aborcja, eutanazja, eksperymenty
genetyczne, legalizacja homoseksualizmu). To również wszytsko to, co nazywamy
„tradycją”: patriotyzm, przekazywanie i pielęgnowaie wzorów kulturowych
regionalizm, poszanowanie autorytetów, szacunek dla arystokracji/szlachty, uznanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz