Status prawny posłów i senatorów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Status prawny posłów i senatorów. - strona 1 Status prawny posłów i senatorów. - strona 2 Status prawny posłów i senatorów. - strona 3

Fragment notatki:

STATUS PRAWNY POSŁÓW I SENATORÓW uwm - ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora; Mandat parlamentarny ma trzy znaczenia:
jako wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców ;
jako całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty ;
jako określenie funkcji członka parlamentu .
mandat poseł zyskuje w dniu ogłoszenia wyników (art. 105 ust. 2), ale pełnię praw uzyskuje w dniu pierwszego posiedzenia, po złożeniu ślubowania;
mandat trwa przez całą kadencję, a wyjątkowo może wygasną wcześniej, gdy poseł:
odmówi złożenia ślubowania;
utraci prawo wybieralności;
zrzecze się mandatu;
umrze;
obejmie jedno ze stanowisk wymienionych w art. 103;
zostanie uznany za winnego złożenia fałszywego oświadczenia lustracyjnego;
utraci mandat w wyniku wyroku TS za naruszenie nakazu z art. 107; stosunek parlamentarzysty do wyborców: Mandat imperatywny (związany) - poseł jest prawnie związany wolą swych wyborców i ponosi przed nimi odpowiedzialność, oraz możliwa jest instytucja nakazów i instrukcji; Mandat wolny - ukształtował się jako pochodna koncepcji zwierzchnictwa Narodu. Opiera się na założeniu, że poseł reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności, nie jest więc związany instrukcjami wyborców. Wręcz przeciwnie - status posła jest ukształtowany na zasadzie niezależności prawnej, choć w wymiarze faktycznym musi liczyć się tak z głosami wyborców jak i partii, która wysunęła jego kandydaturę;
 taki status posła został przyjęty w Konstytucji z 1997 w art. 104 → z tego można wyprowadzić trzy zasady : uniwersalność - poseł reprezentuje cały Narów, a nie poszczególne grupy; niezależność nieodwołalność Mandat zawodowy - gdy działalność parlamentarna staje się głównym źródłem utrzymania. Koncepcja ta związana jest z ideą powstania klasy zawodowych polityków, których powtarzające kadencje zwiększają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, choć jednocześnie silniej akcentują ich związek z partią, co może wpływać na niezależność i wymóg kierowania się dobrem Narodu;
Gwarancje niezależności Immunitety pełnią dwie funkcje: ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowania im swobody wykonywania mandaty, ale nie przywilej bezkarności; ochrony niezależności i autonomii parlamentu jako takiego. Immunitet materialny (art. 105 ust. 1) - tzn. stałe wyłączenie karalności określonych czynów, wykonywanych w ramach działalności wynikającej z mandatu (= wg SN też poza sejmem, ale tylko jeśli działa jako parlamentarzysta (podobnie w uwm) i tylko przy użyciu godziwych metod postępowania, czyli nie np. głosowanie za kolegę);

(…)

…. rząd.  nie dot. członków RM i sekretarzy stanu w adm. rzad.;
art. 103 ust. 2 → zakaz łączenia posła/senatora z pracą jako sędzia, prokurator, urzędnik SC, funkcjonariusz policji i służb ochrony państwa, czynny żołnierz;
art. 103 ust. 3 → ustawa może rozszerzyć ten katalog;
niewybieralność - wykluczenie zdolności danej osoby do kandydowania w wyborach (brak biernego prawa wyborczego) i objęcia mandatu…
… Marszałka), a w ustawodawstwie zwykłym dodatkowe zakazy, min. członkostwa we władzach podmiotów gospodarczych z udziałem SP lub mienia komunalnego → uzasadnienie: poseł dobrowolnie podejmuje się służby publicznej poddanej dodatkowym ograniczeniom;
wtedy trzeba zgłosić nową kandydaturę - wybór przez Sejm w głosowaniu łącznym;

… jest poinformowanie Marszałka Sejmu, który może nakazać zwolnienie posła), gdy:
na gorącym uczynku i konieczne jest dla prawidłowego toku postępowania → K.;
stan wyższej konieczności/obrony koniecznej → uwm;
Zasada niepołączności (incompatibilitas) należy rozpatrywać w dwóch aspektach:
aspekt formalny - jako zakaz łączenia mandatu z innymi funkcjami lub stanowiskami państwowymi (art. 103):
niepołączność formalna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz