Stateczność i niezatapialnoć kryteria IMO

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stateczność i niezatapialnoć kryteria IMO - strona 1

Fragment notatki:

Stateczność i niezatapialność – kryteria IMO Sprawdzenie stateczności statku wg kryteriów IMO. Data: 20.03.1999 Port: Osaka Stan: wyjście w morze Dane statecznościowe. D=23770.19t Tdz=8,29m Tr=8,93m Tśr=8,61m t=0,32m zG=9,729m xG=83,5m GMp=0,73m  Powierzchnia pod krzywą ramion stateczności statycznej w zakresie kątów przechyłu 0 °  - 30 °  nie powinna być mniejsza od  0,055 mrad . Powierzchnię obliczono korzystając z 2 zasady całkowania Simpsona: ( ) g f e d c b a h + + + + + + ⋅ 3 3 2 3 3 8 3 a=0m 0 ° b=0,0779m 5 ° c=0,1409m 10 ° d=0,2884m 15 ° e=0,36m 20 ° f=0,51m 25 ° g=0,7315m 30 ° h=1,0m 35 ° i=1,28m 40 ° przedział 0 ° - 30°  powierzchnia=0,149695 mrad stała całkowania h=5 °  Powierzchnia pod krzywą ramion stateczności statycznej w zakresie kątów przechyłu 0 °  - 40 °  nie powinna być mniejsza od  0,09 mrad . Powierzchnię obliczono korzystając z 1 zasady całkowania Simpsona: ( ) i h g f e d c b a h + + + + + + + + ⋅ 4 2 4 2 4 2 4 3 przedział 0 ° - 40°  powierzchnia=0,327245 mrad stała całkowania h=5 °  Powierzchnia pod krzywą ramion stateczności statycznej w zakresie kątów przechyłu 30 °  - 40 °  nie powinna być mniejsza od  0,03 mrad . Powierzchnię obliczono korzystając z 3 zasady całkowania Simpsona: ( ) i h g h − + ⋅ 8 5 12 przedział 30 ° - 40° powierzchnia=0,07546 mrad stała całkowania h=5 °  Ramię   prostujące   stateczności   statycznej   winno   wynosić     przynajmniej   0,20   m   przy   kącie   przechyłu równym bądź większym od 30 ° . Maksymalne ramię prostujące wynosi 1,82 m przy kącie przechyłu 61 °. Stateczność i niezatapialność – kryteria IMO  Maksymalne ramię prostujące stateczności statycznej winno występować przy kącie przechyłu   większym od 30 °  ale w żadnym wypadku nie mniejszym od 25 ° . Maksymalne ramię prostujące występuje przy kącie 61 °.  Początkowa wysokość metacentryczna GM nie powinna być mniejsza od 0,15m. GM=0,851m GMp=0,73m  Kąt przechyłu spowodowany statycznym działaniem wiatru nie powinien przekraczać 16 °  lub  80% kąta przy którym górny pokład wchodzi do wody (w zależności który z tych kątów jest   mniejszy). D g Z A P l W ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = 1000 1 P – ciśnienie wiatru =0,504 kN/m2 A – boczna powierzchnia nawiewu statku =3878 m2 Z – pionowa odległość pomiędzy środkiem geometrycznym

(…)

… ⋅ g ⋅ D
lW 1 =
P – ciśnienie wiatru =0,504 kN/m2
A – boczna powierzchnia nawiewu statku =3878 m2
Z – pionowa odległość pomiędzy środkiem geometrycznym
bocznej powierzchni nawiewu i środkiem bocznej powierzchni
zanurzonej [m]
D – wyporność statku [t]
g – standardowe przyspieszenie ziemskie =9,81 m/s2
lW1 – ramię momentu przechylającego od statycznego
działania wiatru
lW 1 =
504 ⋅ 3878 ⋅ 16
31272192
=
= 0,134108m
1000 ⋅ 9,81⋅ 23770,19 233185563,9
w/g kryteriów statek kołysząc się na skutek falowania powinien wytrzymywać dynamiczne
uderzenie wiatru, ramię momentu przechylającego od dynamicznego działania wiatru należy
przyjąć:
lW 2 = 1,5 ⋅ lW 1
lW 2 = 1,5 ⋅ 0,134108 = 0,201162m
Kryterium jest spełnione jeśli powierzchnia A2 ≥ A1.
ϕ0 – statyczny kąt przechyłu od działania wiatru [°]
ϕ1 – amplituda kołysania…
… od cyrkulacji nie powinien przekraczać 10°.
 D⋅V 2  
d
M R = 0,02 ⋅ 
 L  ⋅  zG − 2  
MR – moment przechylający [tm]
V0 – prędkość eksploatacyjna [m/s]
L – długość wodnicy pływania [m]
d – zanurzenie średnie [m]
zG – wysokość środka ciężkości nad PP [m]
 23770,19 ⋅ 8,7382  
8,61 
 ⋅  9,728 −
M R = 0,02 ⋅ 
 = 1081,611tm


183
2 

 
M R 1081,611tm
lR =
=
= 0,0455m
D
23770,19t…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz