Stany nadzwyczajne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stany nadzwyczajne - strona 1

Fragment notatki:

STANY NADZWYCZAJNE → nadzwyczajne sytuacje funkcjonowania państwa. Związane są z reguły z różnego rodzaju kryzysami, w czasie których środki pozostające w dyspozycji parlamentu i rządu okazują się niewystarczające do przezwyciężenie zaistniałego zagrożenia.
S.Gebethner w art. „ Stany szczególnego zagrożenia jako instytucja prawa konst. ” zaproponował aby nazwą tą objąć wszelkie odmiany regulacji prawnych odnoszących się do terminów:stan wyjątkowy,wojenny, oblężenia, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, klęski żywiołowej. Kształtowanie się tej instytucji sięga republiki rzymskiej, której celem było stworzenie silnej władzy, która w wyjątkowych momentach zagrożenia byłaby zdolną do jej obrony i ochrony. W takiej sytuacji Senat powoływał DYKTATORA, miał do spełniania określone zadanie. Taka koncepcja przetrwała wiele wieków. DO niej nawiązywał Machiavelli, który widział w niej drogę: do wolności i równości społecznej, narzędzie ochrony ustroju rep. Środek służący dokonywaniu zmian instytucji politycznych w syt, gdy zwyczajne środki okazują się nie wystarczające. Rep. Rzym. Stała się wzorem dla późniejszych rozwiązań - „ dyktatury klasycznej ”
przejście od normalnego, parlamentarnego postępowania cechującego się podziałem władzy
poddanie organów wyko. Kontroli przez organy ustawodawcze
skupienie władzy przez określone organy wyk. Działające bez kontroli parlamentu.
Elementy łączące rozw. Republikańskie z regulacjami współczesnym
cel - utrzymanie niepodległości państwa i ochrona porządku konstytucyjnego
powołania dyktatora wg określonej konstytucyjnie procedury
określenie „z góry” terminu zakończenia dyktatury
oddzielenie dyktatora od osób dec. O jego bycie
To odróżniało dykt konstytucyjną od dykt absolutnej, zgodnej z teorią mon ograniczonej np. konst. Francuskie w XIXw. Przyznawały monarsze prawo podejmowania wszelkich koniecznych środków w interesie bezpieczeństwa państwa.
PRAWO KONIECZNOŚCI PAŃSTWOWEJ → NECESSITAS FRANGIT LEGEM ← powstało na gruncie prawa nimieckiego i praktyki w okresie monarchii konst. W dziejach państwa mają miejsca syt., których nie można rozwiązać „zwykłymi” środkami. Stan taki uprawniał władzę państwową do stosowania WSZELKICH,NIEZBĘDNYCH środków. A prawo to wynikało z uprawnienia państwa do zapewnienia sobie egzystencji i niepodległego bytu. Podobnie jak prawo obrony koniecznej tkwiło w prawie człowieka do samoobrony. Miała char. Naturalny i wymagało określenia w odpowiednich uprawnień władzy. Wyraźne przyjęcie w konst. Dopuszczalności,wynikających z tego prawa środków, zapobiegało naruszeniom ustawy zasadniczej i przeciwdziałało poczuciu lekceważenia prawa w społ.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz