Stanowienie prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowienie prawa - wykład - strona 1 Stanowienie prawa - wykład - strona 2 Stanowienie prawa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

03.03.2008
Wykład 3
Państwo ma zdolność do:
zawierania umów mdzn.
utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych
uczestniczenia w organizacjach mdzn.
ponoszenie odpowiedzialności mdzn.
występowanie z roszczeniami wobec innych podmiotów
przedsiębrania samoobrony
Organizacja może występować z roszczeniami orzeczenie MTS w sprawie ONZ Czy UE jest podmiotem prawa międzynarodowego?
Jest, ale musimy odróżniać zakres podmiotowości. TM jeszcze nie zaliczał UE do organizacji międzynarodowych, jednak obecnie ma ona zdolność do zawierania umów mdzn. W racjonalnym wymiarze czasu docelowym modelem prawnym procesu integracji pozostanie forma organizacji mdzn., zasadzającej się na umowie międzynarodowej; w stosunku do te organizacji państwa członkowskie zachowują zasadnicze kompetencje: określanie w umowie zakresu kompetencji organizacji, jej struktury oraz - jeśli taka będzie ich decyzja - mogą z tej organizacji wystąpić. art. 24 TUE
Rada reprezentuje państwa członkowskie. W I filarze negocjuje umowy Komisja, zawiera umowy Rada. Tutaj jedno z państw członkowskich negocjuje umowy, a zatwierdza Rada. Czy UE ma prawo legacji nie ma (posiada Wspólnota Europejska)
Proces stanowienia prawa w I filarze Wspólnota Europejska ma osobowość prawną, jest organizacją międzynarodową. Opiera się na zasadzie kompetencji przyznanych, określonych w statucie. Wspólnota Europejska została wyposażona przez państwa członkowskie w szeroki zakres stanowienia prawa na podstawie kompetencji przyznanych w traktacie. Kompetencje te zostały przyznane Radzie, Komisji i PE, które mogą wydawać rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. Preambuła - 1 część
uzasadnienie, wskazujące motywy dlaczego taki akt jest potrzebny we wspólnocie, musi wskazać konkretny przepis dający kompetencję instytucji do wydania dokumentu, dlaczego takiego aktu nie wydało p.cz, ale zdecydowano się regulować dane kwestie na szczeblu wspólnotowym (odniesienie do zasady subsydiarności). Są takie obszary w których wspólnota ma kompetencje wyłączne. Kompetencje konkurencyjna - wspólnota musi udowodnić, że wydanie aktu na poziomie wspólnoty jest niezbędne do. Odniesienie do zasady proporcjonalności - przyjęty przez wspólnotę środek, musi być niezbędny, adekwatny i współmierny dla osiągnięcia określonego celu. Projekt aktu przygotowuje zwykle Komisja, co do zasady Komisja ma wyłączną inicjatywę prawodawczą (nieliczne wyjątki art. 190 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, inicjatywę prawodawczą może mieć Parlament). Komisja musi przygotować gruntowne studia, czy taki akt jest we Wspólnocie w ogóle potrzebny. Formułuje „białą księgę” (propozycje konkretnego dokumentu wspólnego), a potem zieloną księgę” - precyzuje wyniki badań i proponuje rozwiązanie. Bada prawo krajowe, zwraca się do państw członkowskich z pewnymi zapytaniami.

(…)

… projekt kwalifikowaną większością głosów, albo go jednomyślnie zmienić i w tej zmienionej postaci uchwalić. Z kolei, jeśli Komisja nie uwzglę
Procedura współdecydowania art. 251 K-R-PE
- łamie się zasadę, że Rada może zmienić projekt Komisji tylko jednomyślnie art.251 (akapit 4,5)
- PE może nie dopuścić do wydania aktu prawnego
- PE uczestniczy za pośrednictwem komitetu pojednawczego - akt jest aktem PE…
… jednomyślności Rady przy zmianie projektu Komisji.
„Jeżeli na podstawie niniejszego Traktatu, Rada działa na wniosek Komisji, jednomyślność jest wymagana przy aktach stanowiących zmianę tego wniosku, z zastrzeżeniem art. 251 ustępy 4 i 5. art. 251 dot. procedury współdecydowania - drugie czytanie w PE i postępowanie w Komitecie Pojednawczym
Komisja może w każdej chwili zmienić swój projekt art. 250 (2) TWE…
…)
- Następnie projekt w trzecim etapie przesyłany do Rady. Rada uchwala kwalifikowaną większością, w pierwszym czytaniu, „wspólne stanowisko
- Następnie, w czwartym etapie to wspólne stanowisko jest przekazywane PE do drugiego czytania, przy czym Rada informuje PE o powodach podjęcia wspólnego stanowiska oraz o stanowisku KE. J
PE ma 4 możliwości:
PE aprobuje całość - Rada przyjmuje ostatecznie dany akt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz