Stabilizacja i wzmacnianie układu nośnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stabilizacja i wzmacnianie układu nośnego - strona 1 Stabilizacja i wzmacnianie układu nośnego - strona 2

Fragment notatki:

Stabilizacja i wzmacnianie układu nośnego
Podstawowym problemem naturalnie uformowanego układu nośnego jest zachowa­nie wyjściowej jego sztywności, a wiec wyeliminowanie ubytków przekroju poprzecz­nego, np. w wyniku lokalnych obwałów górotworu. W tym celu stosuje się wiele me­tod wzmacniania i uszczelniania górotworu, aby zapewnić jego stabilizację, szczegól­nie w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska.
W ustabilizowanym układzie sklepionym opór na ścinanie można opisać ogólnym wyrażeniem uwzględniającym zarówno spójność (zwięzłość) górotworu, jak i jego tar­cie wewnętrzne. Każdy parametr tej zależności może być przystosowany do potrzeb w ten sposób, aby został spełniony podstawowy warunek (7.159). Osiągamy to przez właściwe za­biegi techniczne podczas wykonywania wyrobiska:
• zastosowanie iniekcji umożliwia ustalenie zarówno przekroju poprzecznego stre­fy nośnej A, jak i zwiększonej spójności scementowanego górotworu c,
• w górotworze już zdegradowanym mamy możliwość odtwarzania spójności nawet wielokrotnie przez wykonanie wielowarstwowego narzutu betonowego (torkretu),
• wstępne sprężenie górotworu, np. w wyniku jego skotwienia, zadecyduje o wiel­kości rozporu a jednocześnie wywoła tarcie przed pojawieniem się siły ścinającej,
• o wielkości siły normalnej N i dodatkowej sile tarcia zadecyduje właściwy dobór geometrii wyrobiska i powstałego układu obliczeniowego, co jest bezpośrednim następ­stwem przyjętych rozwiązań projektowych, • można też wpływać na wielkość współczynnika tarcia górotworufprzez stosowa­nie odwodnienia, a nawet osuszenia masywu wokół wyrobiska,
• podparcie naruszonego, zdegradowanego górotworu obudową tymczasową (np. łukami podatnymi) ochrom wyrobisko przed obwałami i umożliwi pełny przebieg pro­cesu redystrybucji sił, zapewniając stabilizację całego układu nośnego.
Skuteczność poszczególnych zabiegów oceniamy na podstawie badań wzmocnio­nego górotworu oraz obliczeń statycznych i wytrzymałościowych uformowanego układu nośnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz