Obliczanie konstrukcji zespolonych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie konstrukcji zespolonych - strona 1 Obliczanie konstrukcji zespolonych - strona 2

Fragment notatki:

Obliczanie konstrukcji zespolonych
Swoistymi zespolonymi konstrukcjami podziemnymi są obudowy, które powstają w wyniku stopniowego zabezpieczania wyrobiska w miarę jak postępuje degradacja górotworu w bezpośrednim jego otoczeniu. Dopuszczenie degradacji jest potrzebne jako zabieg umożliwiający redystrybucję naprężeń pierwotnych górotworu, ich koncentra­cję w głębi nienaruszonego masywu. Nadmierna degradacja górotworu, jego rozwarte spękania na krawędzi wyrobiska mogłyby jednak doprowadzić do utraty jego ciągłości z masywem i stopniowe obwały dewastujące wyrobisko. Dzięki bieżącym pomiarom i obserwacjom stanu górotworu stosujemy kilka zabiegów, które gwarantują elimina­cję ewentualnych zagrożeń. Wśród najczęściej stosowanych zabiegów to:
■ ustawienie łuków stalowych wraz z okładziną podtrzymujących strop i ociosy za­grożonego wyrobiska,
* kotwienie górotworu, przede wszystkim w stropie wyrobiska, podwieszanie siatki lub okładziny ochronnej,
• torkretowanie powierzchni wyrobiska bądź nakładanie warstwowe betonu metodą narzutu, natrysku,
nakładanie warstw betonu na powierzchnie obudowane łukami, zakotwione czy osłonięte siatką lub okładziną,
* iniekcja wzmacniająca i uszczelniająca górotwór wewnątrz masywu za obudową. Wynikiem stosowanych zabiegów jest zwykle masywna powłoka nośna otaczająca
wyrobisko pracująca w stanie przedzniszczeniowym i zdolna do przenoszenia ciśnie­nia odprężonego górotworu. Podstawowe warunki, jakie musi spełniać taka obudowa zespolona, to przede wszystkim:
• przenoszenie naprężeń ściskających, co oznacza, że w układzie mamy czyste ści­skanie lub mimośrodowe ściskanie z mimośrodem mieszczącym się wewnątrz rdzenia, jądra przekroju poprzecznego konstrukcji,
• zrównoważenie wewnętrznych sił ścinających spójnością lub tarciem wywołanym normalnymi siłami ściskającymi, co zapewnia ciągłość konstrukcji mirno jej wielowar­stwowej, niejednorodnej budowy,
* zabezpieczenie działania sił tarcia jako sił biernych jeszcze przed wystąpieniem sił ścinających, co jest możliwe w wyniku wstępnego sprężenia konstrukcji zespolonej bądź niedopuszczenie do całkowitego spadku naprężeń pierwotnych, pełnego odpręże­nia warstwy nośnej górotworu wokół wyrobiska,
■ zapewnienie ciągłości górotworu i betonu wewnątrz przekroju obudowy zespolo­nej przez wyeliminowanie lokalnych obwałów i zachowanie globalnej nośności,
* ustalenie globalnych, statystycznie jednorodnych właściwości całej konstrukcji nośnej, np. badaniem prób pobieranych z formującej się stopniowo obudowy.
Podstawowym zadaniem obliczeń obudowy zespolonej jest ustalenie charakterystycz­nych parametrów, najczęściej wymiarów obudowy, przy których może ona pracować zgodnie z ustalonymi warunkami jej nośności, jako masywny ustrój nośny. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz