Nośność skotwionego stropu praskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nośność skotwionego stropu praskiego - strona 1 Nośność skotwionego stropu praskiego - strona 2 Nośność skotwionego stropu praskiego - strona 3

Fragment notatki:

Nośność skotwionego stropu praskiego
Zadaniem kotwi spinających strop piaski jest utworzenie ustroju zdolnego przeno­sić obciążenia od górotworu odprężonego nad jego warstwą skotwioną. W nadkładzie wyrobiska tworzą się dwa ustroje nośne (rys. 7.48):
* naturalne sklepienie ciśnień, równoważące pierwotny stan naprężeń w nadkładzie wyrobiska (linia ciśnień 1),
* sklepieniem płaskie wytworzone w zasięgu skotwionego górotworu i przenoszące ciśnienie strefy odprężonej pod sklepieniem naturalnym (linia ciśnień 2).
Płaskie sklepienie ciśnień bezpośrednio nad wyrobiskiem stwarza warunki lokalnej stabilizacji górotworu, aby cały globalny układ nośny nie uległ naruszeniu. Zadaniem bezpośrednim grupy kotwi jest więc zahamowanie procesu degradacji górotworu bez­pośrednio nad wyrobiskiem, niedopuszczenie do jego rozwarstwienia, a przede wszy­stkim do lokalnych obwałów, które mogłyby rozpocząć proces niszczenia nadkładu. Uformowany kotwiami układ nośny musi zrównoważyć ciśnienie odprężonego góro­tworu pv W układzie muszą więc powstać wewnętrzne siły oporu, aby mógł on praco­wać jako ustrój ciągły, jako sklepienie płaskie lub belka zginana.
Na przykład, w belce złożonej z m desek wskaźnik wytrzymałości każdej deski o szerokości 1 m wynosi (rys. 7.52): Jak widać wskaźnik wytrzymałości zespolonej belki jest m razy większy niż złożo­nej z oddzielnych desek. Żeby jednak można było traktować belkę wielokrotną jako ustrój zespolony, między deskami musi wystąpić tarcie równoważące siły ścinające dzia­łające wzdłuż jej osi obojętnej. Służy do tego połączenie desek zapewniające ich wstępne przyleganie przed pojawieniem się sił ścinających. Na tej samej zasadzie pracują sko-twione warstwy górotworu. Kotwie wstępnie sprężone lub hamujące odprężenie pier­wotnie sprężonego górotworu wywołują pionową składową ciśnienia/?^ która dociskając warstwy górotworu musi wyeliminować ich poziomy poślizg, to jest: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz