średniowieczne górnictwo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
średniowieczne górnictwo - wykład  - strona 1 średniowieczne górnictwo - wykład  - strona 2 średniowieczne górnictwo - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Górnictwo
w okresie
średniowiecza
od IV do XV wieku
476 r. Romulus zostaje
usunięty w cień przez
Odoakara. Koniec
Cesarstwa Rzymskiego
na zachodzie
Na gruzach Imperium
powstają „półpaństwa”
barbarzyńskie
wzajemnie się
zwalczające. Wzrasta
siła Cesarstwa
Wschodniorzymskiego.
Cesarz Justynian
przeprowadza reformy
w Cesarstwie i dąży do
przywrócenia mu
mocarstwowości.
Państwo Franków (486 – 751 r.)
W V w. Chlodwig rozpoczyna jednoczenie
państewek Franków jedno państwo.
W roku 496 Chlodwig przyjmuje chrzest.
Pod koniec V w. następuje kodyfikacja praw
zwyczajowych Franków tw. Legis Salicea
(Prawo Salickie).
W państwie obowiązywała tzw. Demokracja
Wojenna. Zebrania wszystkich grup odbywały
się raz w roku w marcu (campus martius). W
późniejsym okresie przekształciła się ona w
ustrój patrymonialny.
Chlowig i Clothilda
1. Król jest właścicielem całej ziemi w państwie, którą może dysponować wg.
swojej woli
2. Na cele Dworu, którego członkowie pełnili funkcje publiczne stał
majordomus
3. Terytorium zostało podzielone na pagusy, które dzieliły się na setki centena)
na cele których stali setnicy (centenarius) potem zastąpili ich komesi
hrabiowie)
4. W prawie dopuszczono zasadę sądów bożych
5. Wprowadono system podatków. Król uważał się za właściciela tych kwot
pieniężnych
6. Gospodarka czynszowo-pańszczyźniana miała charakter rolniczy
7. Nastąpił upadek miast i zanik wymiany towarowej pomiędzy poszczególnymi
dzielnicami państwa
8. Gospodarka nastawiona na samowystarczalność poszczególnych pagusów
9. Upadek przemysłu, rzemiosła w tym i górnictwa.
Zaczyna się przedmowa
do Prawa Salickiego
1. Przesławny lud Franków, Stworzony przez Boga samego,
dzielny w boju, trwały w dochowywaniu przymierzy pokoju,
rozważny w udzielaniu rad, szlachetnego ciała, niepokalanego
blasku sławy, wyniosłej postawy, śmiały, szybki i odporny,
świeżo nawrócony na wiarę katolicką, niedotknięty herezją długo
dotąd trwał w kulcie barbarzyńskim jednak z Bożego wskazania
dostrzegł klucz do mądrości na miarę swoich obyczajów zawsze
pragnął sprawiedliwości i strzegł pobożności.
Pepin Krótki (Pepin III, Pepin Mały) majordom Neustrii i Burgundii 741–751,
majordom Austrazji 747–751,
król Franków 751–768.
Pepin Krótki był synem Karola Młota i
Chrotrudy (Rotrudy) i majordomem
Childeryka III, ostatniego króla Franków z
dynastii Merowingów.
PaństwoKarolingów (751 – 843 r. traktat w Verdun)
Gospodarka oparta
na dominiach.
Zanik złota w
obiegu pienięnym.
zastępuje je
srebro.
Ukształtowanie się
ustroju feudalnego
Stefan II wkłada diadem
cesarski na głowę Karola
Wielkiego
Denar z czasów karolingów
1 solod = 12 denarów = 24
obole
Lotar
Włochy
Karol Łysy
Francja
Ludwig
(Niemiecki)
Niemcy
Legenda niemiecka z XII wieku o początkach górnictwa w rejonie Mansfeld
W roku 1199, dwaj młodzi Napian i Neucke górnicy wędrowali przez
góry Harz, w poszukiwaniu szczęścia. W lesie, blisko Hettstedt,
zostali napadnięci przez rabusi. Jeden z nich został zraniony strzałą
w ramię. Nim zdarzyło się

(…)

… było tak
pospolite u wszystkich jak dziś
srebro, srebro zaś było tanie jak
słoma….
Gal Anonim
Kronika Polska” (1112 – 1116)
Gnezdum civitas
moneta bita przez
Bolesława
Chrobrego
Bolesław Chrobry (992 -1025)
Król Polski 1025
Podział
dzielnicowy
Polski 1138 r.
Władysław II
Dzielnica Senioralna,
Śląsk, Pomorze
Bolesław
Kędzierzawy
Mazowsze
Mieszko Stary
Wielkopolska
Henryk
Ziemia Sandomierska
Salomea (wdowa)
Ziemia Łęczycko
Sieradzka
Bitwa pod Legnicą 1241 r.
Pod Lignicą … , gdzie stawił im opór
Henryk Pobożny podzieliwszy wojsko na
cztery części. W jednym oddziale byli
górnicy z Złotoryi, a nad nimi komendę
objął Bolesław syn Dypolda margrabi
Morawskiego,... Na Polu Dobrem nad
Nyssą, na równinie przyszło dnia 9
kwietnia 1241 do rozprawy. Na pierwszy
impet poszli górnicy z krzyżowcami
(Templarjuszami)…górnicy…
… i Polski (1300 – 1305)
1 grosz praski – 3,795 g srebra
„Ius Regale Montaniorum” około 1291 r.
dla górników Kutnohorskich
Testament Piotra Wydźgi kasztelana sądeckiego (ok.. 1250 r.)
Najpirwej się pytajcie do Krakowa, a z Krakowa do Nowego Sącza,
a z Nowego Sącza do Starego Miasta, a z Starego Miasta do Rytra,
a pod tym hradem, pod Rytrem, stoi jedna karczma a jeden młyn,
a tam woda wpada, co jej dzieją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz