Sprzęt do podawania wody i piany gaśniczej - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzęt do podawania wody i piany gaśniczej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Sprzęt do podawania wody i piany gaśniczej.
Niezależnie od podręcznego sprzętu gaśniczego, kopalnie dysponują do zwalczania pożarów podziemnych siecią dołowych rurociągów przeciwpożarowych i sprzętem do podawania wody. Zgodnie z przepisami bhp rurociągi wodne powinny być doprowadzone do przenośników taśmowych, komór paliw, podszybi i nadszybi szybów. Dla celów technologicznych rurociągi wodne doprowadzone są także do przodków. W wymienionych miejscach, dla umożliwienia poboru wody do celów gaśniczych, rurociągi wyposażone są hydranty lub wypusty hydrantowe zaopatrzone w półłączki kłowe o średnicy 52mm.
Nieodłącznym wyposażeniem hydrantów są węże pożarnicze i prądownice wodne. Stosowane są dwa rodzaje węży pożarniczych tłocznych: W-52 i W-75. Są to węże o średnicy 52 i 75mm wykonane z oplotu stylonowego lub torlenowego z wykładziną gumową lub poliuretanową. Węże te mają wytrzymałość na ciśnienie 1,82Mpa, a przewidziane są na ciśnienie robocze 1,2Mpa.
Prądownice wodne, podłączane na końcówkę węża, służą do nadania strumieniowi wody odpowiedniego kierunku, kształtu i zasięgu. W kopalniach stosuje się trzy rodzaje prądownic: zwykłe-stanowiące standardowe wyposażenie hydrantów - zwykłe zamykane i mgłowe.
Prądownica zbudowana jest z metalowej rury zakończonej z jednej strony pyszczykiem nadającym kształt strumieniowi wypływającej wody, a z drugiej półłączkiem nasadowym kłowym, umożliwiającym połączenie prądownicy z wężem. Prądownice zwykle służą do podawania wody w postaci prądów zwartych i kroplistych, przy czym prądownice zamykane umożliwiają przerywanie podawania wody bez potrzeby zamykania zaworu hydrantowego. Maksymalny zasięg rzutu strumienia zwartego dla tych prądownic wynosi 25m. Przy średnicy przyłącza 52mm i 30m. Przy średnicy przyłącza 75mm oraz ciśnieniu 0,6Mpa. Prądownice mgłowe używane są rzadziej i nadają się wyłącznie do wytwarzania mgły wodnej przy gaszeniu materiałów strzępiastych i rozdrobnionych.
Do rozgałęzienia głównej linii wężowej, na np. trzy linie gaśnicze, służą rozdzielacze. Stosuje się je przede wszystkim do głównego węża o średnicy 75mm i rozdzielania strumienia wody na 2 lub 3 węże o średnicy 52mm. Odgałęzienia mają zawory umożliwiające przydławienie lub zamknięcie dopływu wody do linii wężowych. Niezależnie od hydrantów zabudowanych na stałe w rurociągach wodnych, pobór wody z tych rurociągów może odbywać się w dowolnym miejscu za pomocą hydrantu nawiertowego. Uruchomienie tego hydrantu może nastąpić w przeciągu kilku minut bez konieczności wyłączania dopływu wody do rurociagu.
Do wytwarzania piany gaśniczej służy zestaw sprzętu pianotwórczego, w którego skład wchodzi zasysacz liniowy lub mieszalnik pianowy typu górniczego, prądownica pianowa i węże tłoczne o średnicy 52mm.


(…)

…. Uruchomienie tego hydrantu może nastąpić w przeciągu kilku minut bez konieczności wyłączania dopływu wody do rurociagu.
Do wytwarzania piany gaśniczej służy zestaw sprzętu pianotwórczego, w którego skład wchodzi zasysacz liniowy lub mieszalnik pianowy typu górniczego, prądownica pianowa i węże tłoczne o średnicy 52mm.
Zadaniem zasysacza liniowego jest wprowadzenie środka pianotwórczego w odpowiednich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz