Sprzedaż międzynarodowa - omówienie(II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzedaż międzynarodowa - omówienie(II sem) - strona 1

Fragment notatki:

SPRZEDAŻ MIĘDZYNARODOWA:
Uregulowana jest w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów z Wiednia 11 IV 1989 r. ratyfikowaną przez Polskę w 1996 r.  Zakres podmiotowy konwencji
-ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów między stronami mającymi siedziby handlowe w różnych państwach:
jeżeli państwa te są umawiającymi się państwami (bezpośrednie zastosowanie)
jeżeli normy międzynarodowego prawa prywatnego wskazują na ustawodawstwo umawiającego się państwa jako prawo właściwe. Wybór może być wyraźny lub dorozumiany. Nie tylko chodzi o normy posługujące się łącznikami obiektywnymi, ale również o te, które stanowią wyraz kolizyjnoprawnej autonomii woli stron. [wybór prawa], (stosowanie pośrednie).
 Konwencja znajduje zastosowanie tylko do takich umów, które łącznie spełniają następujące warunki:
są w jej rozumieniu umowami sprzedaży
ich przedmiotem jest towar
mają międzynarodowy charakter
nie zostały wyłączone z zakresu unormowania konwencji na podstawie art. 2 konwencji.
 O charakterze międzynarodowym decyduje kryterium podmiotowe (siedziby w różnych państwach)
jeżeli strona posiada więcej niż jedną siedzibę handlową, za siedzibę handlową uważa się tą, która ma najściślejszy związek z umowa i z jej wykonaniem, ze względu na okoliczności znane stronom lub rozważane przez nie w jakimkolwiek czasie przed zawarciem lub w chwili zawarcia umowy.
Jeżeli strona nie posiada siedziby handlowej przyjmuje się miejsce jej stałego zamieszkania.
 Konwencja nie ma zastosowania przy zakupie rzeczy do osobistego użytku na potrzeby rodzinne
sprzedaży aukcyjnej (licytacja)
sprzedaży w drodze egzekucji
sprzedaży papierów wartościowych
sprzedaży okrętów statków poduszkowców, energii elektrycznej
Konwencja reguluje jedynie zawarcie umowy sprzedaży oraz prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego wynikające z takiej umowy:
1. wykonanie 2. zastępcze towary 3. naprawienie
4. obniżenie ceny 5. odstąpienie
 nie jest wymagana szczególna forma dla jej zawarcia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz