Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- wskaźniki kapitałów własnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- wskaźniki kapitałów własnych - strona 1 Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- wskaźniki kapitałów własnych - strona 2

Fragment notatki:

Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitały własne oraz obciążenia przedsiębiorstwa obcym źródłem finansowania 3.1 Stopień wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitał własny Rok poprzedni= 58,8 %
Rok bieżący= 54,9%
∆ = 3,9 pkt % 3.2 Stopień obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami Rok poprzedni= 41,2 %
Rok bieżący= 45,1 %
∆ = - 3,9 pkt % 3.3 Stopień wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitał stały Rok poprzedni= 0,825 %
Rok bieżący= 0,791%
∆ = 0,033 pkt % 3.4 Udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach ogółem Rok poprzedni= 15,8 %
Rok bieżący= 19,6 %
∆ = - 3,8 % 3.5 Udział rozliczeń międzyokresowych w pasywach ogółem Rok poprzedni= 10,6 %
Rok bieżący= 8,1 %
∆ = 2,5 % PODSUMOWANIE PUNKTU 3: Na przestrzeni dwóch lat (roku poprzedniego do bieżącego) dokonały się następujące zmiany w udziale w sumie bilansowej ważniejszych pozycji. W roku poprzednim największy udział miały pozycje:
1. kapitał własny= 58,8%
2. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania = 41,2%
3. rozliczenia międzyokresowe = 10,6%
Natomiast w roku bieżącym największy udział miały:
1. kapitał własny = 54,9%
2. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania = 45,1%
3. rozliczenia międzyokresowe = 8,1%
Z powyższych wskaźników można wywnioskować iż zakład mięsny w roku bieżącym znajduje się w gorszej sytuacji niżeli rok wcześniej, gdyż większość współczynników przyjmuje wartości ujemne, jedynie za dodatni uznaje się punkt 2, w którym „zobowiązania i rezerwy na zobowiązania” wzrosły z 41,2% na 45,1%.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz