Sprawdzenie stanu granicznego nośności - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie stanu granicznego nośności - wykład - strona 1 Sprawdzenie stanu granicznego nośności - wykład - strona 2 Sprawdzenie stanu granicznego nośności - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowania kratownic
Przystępując do wymiarowania prętów kratownicy, należy znać ekstremalne siły osiowe (największe wytężenia ściskające i rozciągające) oraz ewentualnie mo­menty zginające w tych elementach. W klasycznych (spełniających założenia kratownic o prętach połączonych przegubowo w węzłach, obciążonych w wę­złach itd.) wiązarach występują wyłącznie pręty osiowo rozciągane lub ściskane. W kratownicach dachów bczptatwiowych lub z mimośrodowymi połączeniami w węzłach pręty wiązarów są rozciągane i zginane lub ściskane i zginane. Pręty kratownic wymiaruje się zgodnie z wymaganiami normy [98], korzystając m.in. ze wzorów (4.15) i (4.16).
Połączenia prętów w węzłach i stykach zarówno warsztatowe (najczęściej spawane), jak i montażowe (zalecane na śruby) powinny być projektowane z za­chowaniem warunku nośności tych elementów. Nośności przyjętych przekrojów prętów są większe od prognozowanych sił wewnętrznych w ustroju. Zaprojek­towanie połączeń i styków o nośności mniejszej od nośności prętów (lokalne osłabienie ustroju) oznaczałoby, w świetle teorii niezawodności, niewykorzystanie potencjalnej nośności konstrukcji (patrz rys. 6.2b — zniszczeniu ulega najsłabsze ogniowo ustroju). W przypadku losowego zwiększenia wytężenia wiązara takie połączenia prętów i styków decydowałyby o nośności konstrukcji. Należy zauwa­żyć, że potrzebną nośność tych połączeń uzyskuje się w wyniku bardzo prostych zabiegów konstrukcyjnych (dłuższa spoina, większa liczba lub klasa śrub). Pro­jektowanie połączeń z warunku nośności pręta jest korzystne, gdyż w przypad­ku zwiększenia obciążenia dźwigarów (np. przez podwieszenie do nich nowych urządzeń technologicznych podczas modernizacji obiektu) pozwala uniknąć kło­potliwego wzmacniania węzłów. Wzmacnianie samych prętów kratownic jest na ogół proste. Zasada projektowania połączeń z warunku nośności prętów dotyczy nie tylko łączników (spoin, zgrzein, śrub), ale także części węzła (ścianek, blach węzłowych). Nośność połączenia pręta rozciąganego powinna spełniać warunek Przemieszczenia kratownic otrzymuje się w wyniku obliczeń statycznych wy­konanych z wykorzystaniem programów komputerowych lub używając znanego
Kratownice o rozpiętości większej niż 30 m należy projektować, uwzględnia­jąc podniesienie wykonawcze pasa dolnego (nazywane przeciwstrzałką). Takiego zabiegu można nie stosować w kratownicach z załamanym ku górze pasem dol­nym (por. np. rys. 6.6d, e) lub ściągiem między podporami (por. rys. 6.5c, d, e).
Celem stosowania przeciwstrzałki jest zachowanie zaprojektowanych spadków połaci dachowych podczas występowania największych obciążeń, a także zacho­wanie płaskości podwieszonych do pasów dolnych sufitów. Innym powodem mogą być względy psychologiczne. Otóż konstrukcja o dużej rozpiętości przęsła, która ugięła się w dopuszczalnych granicach normowych, z punktu widzenia obserwa­tora stojącego u dołu sprawia wrażenie kratownicy nadmiernie wygiętej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz